Stefan Heggelund (H) skaper stemning blant paneldeltakerne Lars Haltbrekken (SV) og Guro Hauge.

Stortinget må gjenta energisparevedtaket

Stortingets vedtak om at det skal spares 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030, må friskes opp fordi det ikke blir fulgt opp.

– Det kan være nødvendig at Stortinget tar opp igjen dette vedtaket for å bringe energisituasjonen videre. For det virker ikke som Enova og departementet følger det opp, mener Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og tidligere leder i Naturvernforbundet.

Han viser til Olje- og energidepartementet hevder at halvparten av det store energisparemålet kan oppnås ved å rive gamle bygninger og bygge nytt.

 

 

Folk kan føle seg lurt

På et frokostmøte som handlet om virkemidler for energisparing i eksisterende boliger, tok Ketil Krogstad i NBBL og Guro Hauge i Zero opp en annen side ved Enovas innsats for Stortingets energisparemål.

Begge pekte på at Enova får mer penger fra husholdningene gjennom klima- og energifondet enn det foretaket gir tilbake til boligeierne. Årlig kommer det inn ca. 400 millioner kroner i form av påslag på husholdningenes nettariff, mens Enova gir omtrent en firedel tilbake til energitiltak i boliger.

– Om dette var bedre kjent, ville folk følt seg lurt, mente Hauge.

 

Klarer ikke bruke alt

Hun poengterte at Enova ikke klarer å bruke alle midlene de disponerer til tiltak i boliger, og mente at det har sammenheng med rettighetsbaserte tilskudd. Enova er tilbakeholden med å yte tilskudd fordi de frykter at kassa kan tømmes før alle husstander med rett til tilskudd har fått det de har rett til.

– Det må være bedre om Enova kan yte tilskudd til alle så lenge tilskuddsrammene rekker, mente Hauge.

 

På dypeste alvor

I møtet var det bare stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) som forsvarte olje- og energidepartementets holdning om å spare energi ved å rive og bygge nytt. Han mente det betyr at gamle bygg som er store energisluk og som det av flere grunner vil være naturlig å rive, blir erstattet av nyere bygg med mindre energibehov.

Han understreket for øvrig at Høyre tar energisparing «på dypeste alvor» og står ved det de har programfestet på området om å spare energi i eksisterende bygningsmasse.

Isak Oksvold i Gehør strategi og rådgivning presenterte rapporten han og Gunnar Grini har utarbeidet.

Etterlyser virkemidler

Frokostmøtet ble arrangert av Norske Boligbyggelag (NBBL) for å lansere en rapport om virkemidler for energisparing i borettslag og sameier. Det er NBBL som har bestilt denne rapporten av Gehør strategi og rådgivning.

Rapporten påpeker at dagens virkemidler, som i all hovedsak administreres av Enova, ikke bidrar til å utløse det store energisparepotensialet i eksisterende boliger. Den konkluderer med at blokker og rekkehus i boligsamvirket kan bidra vesentlig til Stortingets sparemål på 10 TWh innen 2030. Mest effektivt vil det være å etterisolere fasader og skifte vinduer i eldre boliger, ifølge rapporten.

 

Støtte som til enebolig

Som ett av tiltakene på kort sikt, foreslår rapporten at støtteprogram for borettslag og boligsameier blir mest mulig likt det som i dag tilbys eneboliger.

På lengre sikt bør statens virkemidler samordnes bedre, det bør innføres markedsbaserte sertifikat for energisparing, kalt hvite sertifikater. Dessuten bør det lages en rehab-TEK som stiller egne energikrav til eksisterende bygninger.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *