Redaksjonen i Bygg og Bevar består i 2019 av fagsjef bygningsvern Olle Christer Stenby, web-redaktør Anette Ramstad og fungerende daglig leder Christel E. Wigen Grøndahl (t.v). (Foto: Bygg og Bevar)

Ti år med gode råd for gamle hus

– Bevaring er fremtiden, sier Bygg og Bevar som feirer ti års jubileum og nå planlegger sin neste periode som samarbeidsarena mellom vern og næring.

– Det er byggenæringen som er løsningen på det grønne skiftet og når bedriftene ute får løftet sin kompetanse, så får de større sjanser i det enorme markedet for bevaring og rehabilitering. Her har vi funnet vår nisje, sier daglig leder Christel E. Wigen Grøndahl i Bygg og Bevar til Byggmesteren.

Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening, og ble opprettet på Maihaugen for ti år siden.

Les også: Hvem er landets beste på bevaring?

Grønn bygningsbevaring

Hvert år bruker nordmenn 94 milliarder kroner på å pusse opp hus og hytter. Mange av byggene har oppnådd en alder og/ eller kvaliteter som gjør byggene deres bevaringsverdige. I ti år har Bygg og Bevar derfor hatt som oppgave å nå ut med produkt- og bransjenøytral informasjon til de som eier eller forvalter bygg fra før 1950. Gjerne med fokus på korrekt energirehabilitering, et mål som er blitt stadig mer aktuelt og utfordrende.

Samtidig har den lille organisasjonen vært en aktiv kompetanse- og kunnskapsleverandør til byggebransjen og offentlige aktører i bygge- og boligbransjen.

Med Bygg og Bevar-prisen og andre tiltak har man nådd ut til stadig flere dyktige håndverkere: I 2018 var det murerfirmaet XK Entreprenør som stakk av med prisen. (Foto: XK Entreprenør)

Stor interesse

– Bygg og Bevar har gjort en stor innsats for å øke kunnskapen hos utførende håndverkere og sette fokus på byggkvalitet, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Han håper at organisasjonen styrkes og kan fortsette med arbeidet sitt, som er blitt stadig mer aktuelt:

– Bruk av eksisterende bygningsmasse og gjenbruk av materialer er avgjørende for å oppnå klimamål og ha en sunn byggenæring med kompetente fagfolk. Dette har Bygg og Bevar løftet opp siden starten, ved å fortelle huseierne om fordelene av å benytte skikkelige fagfolk, sier Andersen.

Bygg og Bevars nåværende programavtale løper til 31.12 2020. Det søkes nå om midler for en ny periode.

– Interessen for nettsidene våre, arrangementene og Bygg og Bevar-prisen har økt kraftig. Mange flere bedrifter innser at de må ha kompetansen og dokumentasjonen på at de kan bevare ulike bygg, sier daglig leder Christel E. Wigen Grøndahl.

I et innspill til den kommende stortingsmeldingen om kulturminnevern, ber styringsgruppen for Bygg og Bevar om at organisasjonen styrkes med ytterligere 2 stillinger og får forutsigbare og romslige økonomiske rammer slik at programmet kan ta ut sitt potensiale.

Holde på håndverkerne og huseierne

I ti år har Bygg og Bevar også satset på å øke kompetansen hos huseierne.

– Dyktige huseiere bestiller riktigere, velger bedre bedrifter og stiller de rette spørsmålene. Kompetansen hos bestillerne er kjempeviktig. Når huseierne kan mer om sitt bygg og stiller vanskelige spørsmål, får det håndverkerne til å skjerpe seg for å holde følge, forklarer Grøndahl.

Særlig innen energirehabilitering på eldre bygg er det et stort behov for kompetanse.

– Tidligere var ikke dette en del av tradisjonshåndverket men nå forventer mange huseiere gode svar når det skal utføres større arbeider. Nå er det gode løsninger å tilby, derfor oppgraderer vi stadig veilederen vår om ENØK i samarbeid med håndverks- og fagmiljøene. Dette er ordentlige verktøy som håndverkerne trenger når de er ute, sier daglig leder Christel E. Wigen Grøndahl.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *