Løsningen VREX er en virtuell møteplass for komplekse prosjekter, som lar deltagere navigere seg rundt i en modell av prosjektet. (Foto: Vixel)

Møtes og jobber på den virtuelle byggeplassen

Siden i våres har AF Gruppen testet ut VR-programmet Vixel som lar prosjektdeltakere møtes inne i en 1:1 3D modell av den aktuelle byggeplassen. Nå investerer konsernet videre i løsningen.

Selskapet Vixel ble etablert i 2014 med formål å bedre samhandlingen innenfor bygg-, anleggs- – og eiendomsnæringen ved hjelp av VR-teknologi. Løsningen gir prosjektdeltakere og interessenter mulighet til å gå inn i 3D-modellen (BIM) og oppleve prosjektet i 1 til 1 størrelse.

Finner feil og løsninger

Ved å holde virtuelle møter i 3D-modeller av prosjektene som skal bygges, kan man diskutere komplekse problemstillinger og opprette saker og delegere arbeidsoppgaver direkte i Virtual Reality. Dette gjør at flere feil blir funnet og løst tidligere enn før, samtidig som det reduserer reiseaktivitet som sparer tid, penger og klima. Løsningen, som ble lansert i februar 2019 heter VREX og er skybasert.

Vrex sin systemarkitektur er utviklet for å prosessere enormt store filer og modeller raskt, og dermed gjør det kjapt og enkelt å møtes virtuelt uansett hvor prosjektdeltakerne befinner seg i verden. På den måten kan de på byggeplass og de ulike rådgivende kontorene kobles sammen for effektiv samhandling.

Selskapet henter nå kapital for å vokse fra AF- og OBOS-eide Construct Venture og tidligfase-investoren Skagerak Maturo. Construct Venture satser på vekstselskaper som er med på å endre måten bransjen jobber på, mens Skagerak Maturo som er en av Norges største institusjonelle tidligfaseinvestorer.

Fra Disney og 007 til anleggsbransjen

Rune Vandli er gründeren bak selskapet. Vandli har lang erfaring fra å kombinere VR og 3D i store multinasjonale prosjekter, som for eksempel James Bond og flere Disney-produksjoner.

Han brenner for å lage løsninger som bedrer hverdagen for andre, og Vrex gjør dette ved å avdekke feil og mangler på et tidlig stadie i prosjektet, samtidig som det reduserer tidsbruk og utslipp fra reisevirksomhet.

Construct Venture-direktør Jan Fossgård og Vixel-gründer Rune Vandli. (Foto: AF Gruppen)

– Vår visjon er å fasilitere en virtuell møteplass for komplekse prosjekter, der avklaringer kan gjøres raskt og effektivt så snart saker, problemer eller spørsmål oppstår. Dette gjøres ved å automatisere samlingen av data fra relevante kilder på bygg- og anleggsprosjekter, og gjør dette tilgjengelig for prosjektdeltakerne i VR, uansett hvor de befinner seg i verden. Dette blir stadig viktigere i et globalt samfunn der prosjektdeltakere er spredd i ulike byer og land, forteller Vandli.

– Vi har lagt mye arbeid i å gjøre prosesseringen rask. Å samhandle i VR med prosjektdeltakere skal ikke ta lenger tid enn å ringe dem. Og det er vi de eneste som foreløpig har klart.

Construct Venture-direktør Jan Fossgård har stor tro på løsningen:

– Det er flere større aktører fra både entreprenør- og konsulentbransjen som over tid aktivt har testet ut ulike VR-programvareleverandører for å evaluere nytten av VR. Man begynner i økende grad å se en nyttefunksjon av teknologien som et samhandlingsverktøy, og Vixel er spesielt interessant for oss på grunn av arkitekturen på programvaren og hvor fremtidsrettet denne er, mener han.

Partner i Skagerak Maturo, Terje Berg-Utby tror bruk av VR vil bidra til å endre måten byggebransjen arbeider på:

– Vi investerer i teknologi som bidrar til økonomiske besparelser for ulike industrivertikaler ved å effektivisere prosesser og bidrar til redusert utslipp. Vi har stor tro på VR/XR som det neste steget for mer effektiv samhandling. Nå er teknologien endelig tilgjengelig for massemarkedet – og Vixel ligger helt i front på å industrialisere teknologien.

Testet ut i AF Anlegg

Spill og maskinvare har dominert utviklingen innen VR (og det beslektede AR: Augmented Reality) de siste årene, og næringen spår en smitteeffekt fra underholdningsindustrien til andre segmenter for å ta i bruk teknologien i større grad som et samhandlingsverktøy. I AF Anlegg har man tradisjonelt vært tidlig ute med å teste nye løsninger for å øke digitaliseringen i prosjektene.

Siden mars har AFs anleggsvirksomhet testet ut Vixel internt, og de trekker spesielt frem hvor raskt programmet klarere å prosessere de store modellfilene som kreves som en klar styrke.

– VR-teknologi åpner opp en ny dimensjon som gjør at vi mye enklere kan se hva og hvor vi skal bygge. VR gir et mye bedre inntrykk av hva vi skal bygge, selv om vi også benytter 3D-modeller på vanlige skjermer i dag. Vi benytter allerede løsninger fra andre leverandører, men dette programmet har en veldig lovende arkitektur som med noen justeringer kan bli en konkurrent til dagens løsninger. Vixel virker svært lovende, sier Rune Huse Karlstad, BIM Koordinator i AF Anlegg.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *