Den nye sambruksstasjonen og døgnhvileplassen på Gol. (Illustrasjon: Statbygg)

Landets første Digibygg på Gol

Den nye sambruksstasjonen til Statens Vegvesen på Gol er et pilotprosjekt innen bygging med avansert BIM og bruk av sensorer i matrialene.

Bygget skal være en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på til sammen 667 kvadratmeter, sier Rambøll og Statsbygg.

Digibygg-pilot

Statens vegvesen har behov for nye kontorer med tilhørende ekspedisjon, kontorlandskap, stillerom, møterom, tekniske rom og kontrollhall. Samtidig skal det bygges en døgnhvileplass med servicebygg inkl. toalett og dusjfasiliteter. Det legges til rette for en parkeringsplass for ca 20 vogntog, samt for ansatte og kunder.

Statens Vegvesen skal etter planen flytte inn i bygget som er skreddersydd deres behov. Det vil ikke bare være fokus på digitale løsninger i planleggingsfasen og byggeprosessen, men også i driften av bygget. Når bygget står klart vil det driftes ved hjelp av smarte systemer som stordata, sensorteknologi og fjernstyring.

Prosjektet blir svært viktig for alle involverte parter da dette blir det første av mange Digibygg. De digitale løsningene på Gol Sambruksstasjon vil bli målt og evaluert for å ta med seg erfaringer videre til kommende Digibygg.

 

Fremtidens smarte bygg

Statsbygg har signalisert at de ønsker både tegningsløs byggeplass, 4D-tidsplanlegging, RFID-taggs og bruk av VR, i gjennomføringen av prosjektet. Automatisering vha. bore-roboter for oppheng av tekniske systemer og hulltaking i dekker er også aktuelt.

Ambisjonsnivået er høyt og løsningen som blir valgt avhenger av hvilke opsjoner Statsbygg ønsker å benytte i dette prosjektet.

-Digitalisering er et hovedfokusområde i Rambøll og det må skje i tett samarbeid med byggeiere og entreprenører. Å få jobbe sammen med Mest Bygg AS og Statsbygg blir utrolig spennende. Vi gleder oss til å teste ut hvordan våre kloke hoder, i kombinasjon med ny teknologi, kan bidra til å forme fremtidens smarte bygg. Erfaringene fra dette prosjektet kan  endre måten vi jobber på fremover, sier Bjørn Tore Landsem, direktør Bygg og arkitektur Sør & Øst.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *