(Foto: LMR arkitektur)

Tredje etasje kunne bare løses med tre

Takket være lette trekonstruksjoner kunne Ås videregående skole utvide sitt eksisterende skolebygg med en etasje. Utvidelsen vil gi 150 nye elevplasser.

Den nye tredje etasjen på Ås skal romme skolens naturfagavdeling med flere spesialrom og et felles vrimleområde for elevene med mye dagslys.

Ekstra etasje og teknisk rom

Det har vært full fart på byggeplassen på Ås videregående skole. Det bygges en tredje etasje på Bygg F som opprinnelig er tegnet av LMR arkitektur.

Bygg F er et frittstående bygg på to etasjer med fellesfunksjoner, undervisningsrom, kontorer og lærerarbeidsplasser m.v. Bygget ble oppført i 2010, og ble prosjektert og oppført for å kunne bygges på med en ny etasje i lette trekonstruksjoner – med tyngre materialer ville ikke prosjektet være gjennomførbart.

Utvendig fremstår bygget som et trehus med ubehandlet panel i osp, markerte detaljer i beslag og aluminiumskledde vinduer. (Foto: LMR arkitektur)

Blir et helthetlig bygg

Påbygget skal ha en god arkitektonisk utforming som integreres med de andre etasjene slik at det skapes et helhetlig bygg, samtidig som den nye etasjen får et litt annet uttrykk. For påbygget skal det være en mer åpen fasade med store vinduer og glassfelt.

Større glassfelt i tredje etasje gir godt med dagslys inn i de nye undervisningsarealene. (Foto: LMR arkitektur)

Materialanvendelse og utførelse skal legge vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig vedlikehold. Den nye etasjen skal bruke de samme materialer og farger i fasaden som på eksisterende bygg.

Krevende prosjekt

Eiendomsforetaket AFK eiendom FKF er byggherre og leder prosjektet for Akershus fylkeskommune.

Entreprenør på prosjekter er Ruta og prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde har tidligere fortalt at påbygget på Ås VGS har sine utfordringer

– For det første skal vi bygge i en skole som er delvis i drift. Det er utfordrende blant annet fra et sikkerhetsperspektiv. Faglig er det også utfordrende å bygge oppå et eksisterende bygg, til forskjell fra når vi bygger fra grunnen av. Det er også teknisk krevende å bygge naturfagrom sammenlignet med vanlige undervisningsrom. Men med dyktige kolleger i foretaket og kompetansen til entreprenør skal vi få til dette på en utmerket måte, sier Gjerde i en pressemelding.

Påbygget er en del av fylkeskommunens prosjekt « Fremtidens skolestruktur mot 2030 » for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i Akershus. Utvidelsen vil gi 150 nye elevplasser.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *