Sophie Radich Skole i Lillestrøm er planlagt bygget i massivtre med plass til 720 elever. (Illustrasjon: Arkitema Arkitekter)

Firkløveren bygges i massivtre

Arkitema Arkitekter og Kruse Smith har vunnet konkurransen om bygging av ny, åtte-parallell ungdomsskole for 720 elever på Lillestrøm.

Ungdomsskolen får et samlet areal på 11.700m2 og forventes ferdigbygd i ultimo 2021.

Bygningskropp som en firkløver

– Vi bygger ikke bare en skole for elever og ansatte men også for alle de menneskene som bor i området. Skolen skal være sted for å bygge sosiale relasjoner, både i og utenfor skolens åpningstid. Derfor er landskapet omkring skolen inviterende åpent. Idrettsanlegget og språk – og realfagssenteret ligger i direkte tilknytning til hovedinngangen, og kan benyttes uavhengig av skolens åpningstid, forteller Astrid Seeberg, forretningsområdesjef i Arkitema Architects i Oslo.

Med et stort fokus på den omkringliggende naturen vil elevene oppleve et samspill mellom inne- og utemiljøet.

Skolen blir formet som en firkløver, med tre læringsfløyer og en fjerde fløy med idrettshall, samt språk- og realfagssenter. (Illustrasjon: Arkitema Arkitekter)

I senteret av «Firkløver» ligger skolens hjerte med trappeamfi, kantineområde, aktivitetssal og musikkavdeling. Alle de offentlig tilgjengelige funksjonene er lagt til plan 1, som åpent inviterer både omverdenen og landskapet inn.

Del av stor forvandling i Lillestrøm

Lillestrøm kommune har ambisiøse planer for å skape en skole i toppklasse. Den nye skolen representerer en overgang mellom eksisterende villabebyggelse og området ved Kjeller flyplass som skal utvikles til en ny høykvalitetsbydel.

Bruker hele tomta

Det er arkitektenes ambisjon at skolen skal være synlig i nærmiljøet og være et symbol som forener. Bygget skal åpne seg mot offentligheten og være en attraktiv og inviterende møteplass som vekker nysgjerrighet og stolthet. Den er plassert sentralt på tomten og kobler landskapet og bygningen tett sammen mellom ´kløverbladene´.

(Illustrasjon: Arkitema Arkitekter)

Mot sydvest åpner skoletomten seg mot byen og eneboligområdet, og utformingen inviterer elever, ansatte og besøkende inn mot skolens hovedinngang.

På samme måte som til hovedinngangen, åpner skoletomten seg opp mot de eksisterende og fremtidige adkomstssonene i alle hjørnene på tomten

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *