(Illustrasjon: PLUS Arkitektur)

Bygger stor skole på Rustad

AF Gruppen fikk kontrakten om den nye barneskolen på ÅS. Avtalen omfatter riving av eksisterende bygg og oppføring av en komplett 1-7 skole med flerbrukshall.

Skolen med flerbrukshall kommer på et samlet brutto bygningsareal på 11 718 m2. I tillegg skal det opparbeides et utomhus areal på ca 20 000 m2 og anlegges nytt veianlegg og parkeringsplasser ved nærliggende arbeidskirke.

– Et komplekst bygg

Forprosjektet er utarbeidet av PLUS Arkitekter med tekniske rådgivere fra Rambøll og prosjektledelsen er ved Siv. Ing. Trond Thorvaldsen.

Til Byggmesteren sier kreativ leder og arkitekt Pavel Fomenko at kontoret har tegnet en rekke skoler tidligere, men Rustad utfordrer:

(Illustrasjon: PLUS Arkitektur)

– Det er en stor skole med en flerbrukshall som skal romme en rekke aktiviter. Bærekonstruksjonen er stål og betong, mens det utvendig blir trekledning, sier Romenko.

Opprinnelig romprogram fra 2015 pålydende 11257 BTA fra 2015 ble økt til 11718 BTA. Økningen oppsod hovedsaklig pga. nødvendige utvidelser av de tekniske rommene i underetasjen og etablering av nye tekniske rom i 3. etasje. I tillegg ble det behov for utlekting av yttervegg for plass til solavskjerming. (Illustrasjon: PLUS Arkitektur)

 

Stor flerbrukshall

Flerbrukshallen har en aktivitetsflate på 23×44 m, som også skal kunne benyttes til idrettsaktiviteter uavhengig av skolen. Over flerbrukshallen er det plassert en 2. etasje for skolebygget. Flerbrukshallen er delvis nedsenket i terrenget.

 

(Illustrasjon: PLUS Arkitektur)

 

-Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Rustad skole er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet lærested, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Avtalen er en totalentreprise og kontraktens verdi er MNOK 224 ekskl. mva.

Arbeidene starter i juni 2017 og planen er at ny Rustad skole med tilhørende anlegg skal stå ferdig til skolestart høsten 2019.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *