Hva er et nesten nullenergibygg?

Allerede neste år innfører EU krav om nesten nullenergibygg, men hva betyr det egentlig?

EUs bygningsenergidirektiv vil sannsynligvis også implementeres i Norge. Direktoratet for byggkvalitet jobber med å finne ut hvordan det skal brukes i det byggtekniske regelverket.

Dibk har fått oppdrag fra Kommunaldepartementet å definere «nesten nullenergibygg». De har utarbeidet en modell som de nå vil høre andre meninger om. Derfor inviterer dibk til dialogmøte om det i Oslo 21. mai.

– I dag inngår energibehovet i driftsfasen som én del av energikravene i byggteknisk forskrift. Som en del av oppdraget fra departementet vil vi vurdere om energikravene også skal omfatte andre miljøkvaliteter, skriver dibk på nettsidene.

Les mer om dialogmøtet hos dibk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *