De 1 500 ansatte i Norgeshus har noen av landets beste arbeidsdager. (Foto: Norgeshus)

Norgeshus er en av landets beste arbeidsplasser

Tirsdag kveld offentliggjorde Great Place to Work oversikten over Norges Beste Arbeidsplasser for 2019. I år som i fjor gikk fjerdeplassen til Norgeshus

To andre firmaer i byggenæringen kom også godt ut: Selvaag Bolig tok 16. plassen i små virksomheter og Selvaag eiendom kom på 5. plassen i kategorien bedrifter med under 50 ansatte.

Godt arbeidsmiljø er et felles ansvar

Administrerende direktør i Norgeshus Dag Runar Båtvik er svært fornøyd med at de nok en gang kan skilte med å være en av de beste arbeidsplassene i landet. Han understreker viktigheten av at alle må være med å bidra for å skape et godt arbeidsmiljø:

(Foto: Norgeshus)

– Ja, det er et overordnet ansvar som ligger hos ledelsen for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, men alle ansatte må bidra om vi skal lykkes med å skape et av de beste arbeidsmiljøene i Norge. Det er ikke foruten grunn at det snakkes så mye om at det ikke heter vi og dem, men oss. Så når Norgeshus nå som kjede kan kalle seg Norges 4. beste arbeidsplass, er dette et resultat av at alle er med på å løfte i lag, sier Båtvik.

GPTW er først og fremst et arbeidsverktøy

– At vi nok en gang hevder oss helt i toppen av denne kåringen er selvfølgelig gledelig, men for oss er Great Place to Work først og fremst en medarbeiderundersøkelse som vi bruker som et verktøy for å bli bedre på folk. Vi har benyttet oss av medarbeiderundersøkelsen fra GPTW i flere år og ser av resultatene at vi har hatt en fremgang på de områdene vi har valgt å jobbe med, sier Vivi Fuhr Hjelde, HR og Organisasjonssjef i Norgeshus, om årets resultat.

– Vi vet at for å få et godt arbeidsmiljø, må vi jobbe kontinuerlig med resultatene. Vi er allerede godt i gang med å jobbe målrettet mot det vi har som ønske å forbedre oss på i år. Selv om våre resultater nå sier at de aller fleste som jobber i Norgeshus har et svært godt arbeidsmiljø, er vi veldig bevisst på at vi også kan bli bedre på flere områder. Så det er nå jobben virkelig starter, legger Fuhr Hjelde til.

Kommunikasjon er viktig

En av strategiene til Norgeshus er at de skal være best på folk. Båtvik og resten av ledelsen har brukt mye tid på å utvikle en felles plattform for hvordan ledelsen skal opptre i møte med sine ansatte.

– For å sikre en oversiktlig og trygg arbeidshverdag for alle ansatte, må det en tydelig ledelse til. I min rolle som øverste leder er jeg svært bevisst på at kommunikasjonen mellom ledelse og de ansatte skal være preget av dialog når vedtak skal fattes som kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag. Nærhet og samhandling er noe av det vi i Norgeshus setter høyt på dagsorden, for vi vet at det betyr mye å kjenne på at man blir både sett og hørt. Det er dette som bygger opp under den fellesskapsfølelsen vi ønsker å ha i Norgeshus, forklarer Båtvik.

Hva gir suksess?

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work, har over flere år jobbet tett på Norgeshus og kjenner derfor bedriften godt.

– Vi har hatt en tett oppfølging av Norgeshus og kjenner godt til måten de jobber på for å hele tiden opprettholde og jobbe med forbedringer knyttet til arbeidsmiljøet. Det som gjør at de år etter år leverer gode resultater er at de jobber i en kontinuerlig prosess med godt innarbeidede rutiner om er med på å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet de allerede har, sier Falck.

– Felles for de beste arbeidsplassene er at alltid søker nytt og forbedrer seg. Nivået øker både når det gjelder medarbeidernes opplevelse, og hva virksomheten gjør for å skape de gode opplevelsene. Det ser vi tydelig fra våre analyser av virksomhetenes praksiser og strukturer. Det er et bredt spekter av kultur og ledelse bedriften blir vurdert på, men den globale standarden er også felles slik at man kan sammenligne seg med andre, kan Falck fortelle.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *