Firmaet til tømrer Christina Brunila Sandvik i Troms er bekymret for boliglånsforskriftens strenge krav. (Foto: Byggmesteren)

Boliglånsforskriften er ikke varig

– Finansdepartementet skal innen utgangen av året vurdere om forskriften skal videreføres og om den har uforutsette konsekvenser slik det hevdes fra Nysted Bygg, svarer statssekretær Geir Olsen.

Statssekretæren svarer daglig leder Per Nysted i Nysted Bygg. Firmaet fra Storsteinnes i Balsfjord mener at boligbyggingen i distriktene nå svekkes alvorlig av kravene i boliglånsforskriften.

Les også: – Forskriften kan koste distriktene 20 – 30 prosent av boligbyggingen

Sikrer utlånspraksisen

– Boliglånsforskriften er ikke et tiltak for å nekte bankene å låne penger til de som ønsker å kjøpe bolig, men et tiltak for å hindre at for mange tar opp lån de ikke kan betjene, sier Olsen til Byggmesteren.

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet. (Foto: Regjeringen)

Han mener forskriften er nødvendig for å sikre en god og langsiktig utlånspraksis.

– Det er bred faglig enighet om at den høye og voksende gjelden i norske husholdninger er en av de viktigste sårbarhetene i norsk økonomi. Derfor har vi fastsatt en midlertidig boliglånsforskrift som stiller krav til bankenes utlånspraksis, forklarer Olsen.

I sitt tilsvar kommer ikke statsekretæren nærmere inn på konsekvensene som boliglånsforskriften har for distriktene. Det var nettopp poenget til Jan Nysted og Boligprodusentenes forening: Endringene påvirker nå boligbyggere og kjøpere i distriktene for hardt.

– Lån som er svært høye i forhold til boligens verdi, gjør låntakeren sårbar ved boligprisfall. Forskriften stiller derfor krav til hvor stort boliglånet kan være i forhold til boligens markedsverdi, forklarer statssekretæren.

Bankene har litt fleksibilitet

Boliglånsforskriften har i dag en regel for å tilgodese lånesøkere i distriktene:

– Det er viktig å understreke at det fortsatt er mulig for bankene å utøve skjønn i enkeltsaker gjennom en fleksibilitetskvote. Det vil si at bankene kan innvilge en andel av sine totale boliglån til kunder som ikke oppfyller ett eller flere krav i boliglånsforskriften, så sant bankene er trygge på at lånet kan betjenes. Det er ikke den samme fleksibilitetskvoten i hele landet – den er større i distriktene enn den er i Oslo, sier Olsen.

Forskjellen Olsen viser til i fleksibilitetskvoten er 8 prosent i Oslo og 10 prosent i resten av landet.

Skal vurdere forskriften i år

– Det er også viktig å påpeke at boliglånsforskriften ikke er varig. Forskriften er midlertidig og skal gjelde fram til 31. desember i år, uttaler statsekretæren til Byggmesteren.

– Finansdepartementet vurderer fortløpende om boliglånsforskriften virker etter hensikten og vi skal innen utgangen av året vurdere om den skal videreføres. I en slik gjennomgang er det naturlig å se på om den har uforutsette konsekvenser slik det hevdes fra Nysted Bygg, sier statsekretær Geir Olsen i Finansdepartementet.

Tall fra Norges Banks siste nasjonale oppsummering bekrefter at det nå er en nedgang i boligbyggingen.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *