(Arkivfoto: Byggmesteren)

Flere tømrerlærlinger i hele landet

Rekruttering: – Totalt sett var 2018 et positivt år med god vekst i antall lærlinger hos opplæringskontorene, sier Byggmesterforbundet.

På sjette året har Byggmesterforbundet publisert tallene for inngåtte lærlingskontrakter hos de 30 opplæringskontorene som er tilsluttet Byggmesterforbundet gjennom assosiert medlemskap.

Disse tallene utgjør ca. 60 prosent av det totale antallet lærlinger i tømrerfaget – de resterende 40 prosent fordeler seg på Byggopp-kontorene, NESO, fylkeskommunale opplærngskontorer samt frittstående kontorer uten bransjetilknytning.

Positiv utvikling

Antall løpende lærekontrakter med rettighetslæringer har hatt en økning fra 1362 til 1559 (+ 11,45 %) som figuren under viser:

Antall løpende lærekontrakter med voksenlærlinger har hatt en økning fra 728 til 813 (+ 11,17 %):

Vestfold, Telemark og mange andre kontorer har betydelig økning i antall inngåtte kontrakter for rettighetslærlinger. Antall kontrakter inngått 2018 med rettighetslærlinger har fra 2017 hatt en økning fra 730 til 821 (+ 11,25 %):

Antall kontrakter inngått 2018 med voksenlærlinger har fra 2017 sunket fra 369 til 309 (- 16,26 %) i følge tallene for 2018:

Vekslingsmodellen og lignende løp

Når det gjelder lærlinger som gjennomfører tømrerutdanningen gjennom vekslingsmodellen, har Bergen meldt inn at de har 14 nye kontrakter i 2018 (tallet er inkludert i antall voksenlærlinger) og totalt 41 løpende (tallet er inkludert i antall voksenlærlinger).

Det er også noen få av de andre kontorene som opplyser at de har noen få lærlinger som går alternative løp som ligner på vekslingsmodellen, f. eks. veksling i 1+3. Disse tallene er inkludert i tallene i oversikten.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *