(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Veileder for branntrygge fasader

Norsk Treteknisk Institutt har publisert sin nye veileder og sjekkliste for branntrygge trefasader.

Det er økende interesse for trefasader, noe som gjør at kvaliteten og dokumentasjonen av denne er viktig.

Praktisk veileder

Treindustrien er opptatt av å fremme kvalitet, seriøsitet og god markedsveiledning. Som et ledd i dette er det utarbeidet Veileder for Branntrygge trefasader og sjekkliste.

Her omhandles blant annet sertifisering, brannklasser, ytelseserklæring og FDV.

Videre følger informasjon om materialer, montering og henvisninger til standarder.

Veilederen på fire sider finnes i trykket versjon og som «klikkbar» utgave på norsk og engelsk.
Trykket versjon kan bestilles uten kostnad hos Treteknisk.

Veilederen kan lastes ned elektronisk her

annonse

 

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen