(Illustrasjonsfoto)

Dårlig utbedring gir nye bygningsskader

Bygningsskader som skal dekkes av forsikringsselskapene blir ofte ikke godt nok utbedret, ifølge takstbransjen. Dermed øker risikoen for ny skade på et senere tidspunkt.

I en fersk undersøkelse blant skadetakstmenn i bransjeorganisasjonen Norsk takst oppgir fire av ti at de jevnlig eller ofte ser eksempler på skader som har åpenbar sammenheng med at tidligere skade ikke ble fagmessig utbedret.

Les også: 60% av byggskader skyldes feil prosjektering

Økt risiko for feil

I svarene rapporterer skadetakstmennene om at de gjennomgående blir mindre benyttet av forsikringsselskapene enn tidligere. Samtidig ser de ofte at saneringsbransjen har vært koblet på fra start.

– Mange slike selskaper gjør en utmerket jobb, men å hoppe over takstleddet kan også øke risikoen for feil. Undersøkelsen avdekker at dette dessverre skjer hyppig.

Når takstmenn kobles på i etterkant av sanering, ser de i mer enn halvparten av tilfellene at det er konkludert med feil skadeårsak, feil skadeomfang samt at det er foretatt rivning som medfører unødig stort skadeomfang.

Ved feil skadeårsak ser takstmennene også i en del saker at dette har fått konsekvens for vurderingen av om skaden normalt vil være dekket etter forsikringsvilkårene.

Bør samarbeide mer

– Dette er en tydelig og alvorlig påminnelse om hvor viktig det er at slike skader blir vurdert av fagfolk før tiltak iverksettes, og at godt spesialistskjønn ligger til grunn for reparasjonsarbeidet, sier Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

6. og 7. desember arrangerte bransjeorganisasjonen en stor skadekonferanse i Lillestrøm sammen med Norges Eiendomsakademi. Her møttes deltakere fra forsikring, takstbransjen og ulike spesialistmiljøer tilknyttet byggenæringen til en felles, faglig oppdatering.

– Den nye undersøkelsen blir ett av temaene. Vi ønsker ikke å rette pekefingeren mot noen, men vil invitere til et enda tettere samarbeid de ulike aktørene imellom, slik at summen av fagmiljøenes kunnskap kan forenes i en best mulig skadehåndtering, sier Pettersen.

– Vi tror det vil være best både for skadelidte og samfunnet som helhet at de ulike aktørene får bidra med sin spisskompetanse på hvert sitt felt. Dette perspektivet ønsker vi å løfte frem på årets skadekonferanse, for å skape grunnlag for best mulig samarbeid, sier Sture J. Pettersen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *