- Vi ser at arbeidsgiverne i stadig større grad bruker Blimester på grunn av gode tilbakemeldinger fra tidligere mesterstudenter, sier Jørgen Ofstad. (Foto: Byggmesteren)

Flere vil bli mester

– Blimester har blitt det vi håpet på: En mesterutdannelse med en klar forankring i byggebransjen og bransjeforeningene, sier daglig leder Jørgen Ofstad som gleder seg til februar og neste kull med 50 studenter.

– Idag har vi 150 studenter i systemet siden studentene går tre semester. Da har vi tre kull i parallel undervisning til enhver tid. Det begynner å bli en del, sier Ofstad.

 

Les også: Blimester i mål med første kull

Vi tåler flere

Ofstad har ledet byggebransjens egen mesterskole gjennom oppstart, to hektiske år og mange ferdige mestere.

– Nå kommer tilbakemeldingene fra de som utdannet seg hos Blimester i kull en og to. De er tilbake i arbeid som mestere og kan nå vurdere hva de har lært. Til oss melder de at deres nye kompetanse er sterk og god i forhold til andre mestere de møter i markedet, sier Ofstad.

For ham er det en bekreftelse på at Blimester har klart å tilpasse undervisningen mot det som byggebransjen etterspør.

– Det har tatt tid men nå ser vi at det var rom for å gjøre ting på en litt annen måte og gi studentene mer kunnskap som spesifikt går på byggebransjens praktiske behov.

I september har Blimester sitt største inntak på 60 studenter, mens de regner med ca 50 studenter i februar. Om noen fortsatt vil med, er det bare å søke.

– Ja vi tåler flere. Opptaket er godt og lar oss følge hver enkelt student. Vi har vi ikke satt noen grense på hvor mange vi vil ta inn – og vi vil gjerne vokse mer, sier Ofstad.

Flere yngre søkere

En annen god nyhet for Ofstad og Blimester er at nye søkere kommer fra bedrifter som allerede har hatt studenter hos Blimester.

– Vi ser at arbeidsgiverne i stadig større grad bruker Blimester på grunn av gode tilbakemeldinger fra tidligere mesterstudenter. Noe av dette skyldes nok at studentene blir veldig fornøyd når de får mesterbrevet, for det er et stort skritt for mange, forklarer Ofstad.

Men tilbakemeldingene til Ofstad er at bedriftene er fornøyd med måten undervisninga er lagt opp på. Målet har hele tiden vært at studentene skal lære av de metodene og løsningene som bransjeforeningene lykkes med.

– Vår mesterutdanning skiller seg positivt ut sammenlignet med andre tilbydere uten en klar forankring til byggebransjen, sier Ofstad. (Foto: Byggmesteren)

Daglig leder i Blimester har også lagt merke til at skolen får flere unge søkere nå.

– I de første to kullene lå snittalderen på 30 pluss. Nå ser vi at alderen til mange av søkerne kryper nedover mot 25 år. En grunn kan være at myndighetene og media har snakket mye om betydningen av yrkesfagene og kompetanse i det siste. Kanskje påvirker det yngre fagfolk til å søke vår mesterutdanning tidligere, sier Ofstad.

Bedriftene ser framover

Over halvparten av studentene hos Blimester får i dag dekket utdannelsen av arbeidsgiver. Selv om mange av studentene er sin egen arbeidsgiver i mindre firmaer, ser Ofstad at flere av de større bedriftene nå satser tid og penger på å utdanne mestere til driften.

– Bedriftene har behov for å planlegge sin utvikling av kompetanse og ressurser. De trenger nye mestere som kan innfri krav til ansvarsrett for eksempel. Har man ikke det, må man utdanne dem og da er veien kort til en utdannelse med fokus på nettopp dette fagfeltet, forklarer Ofstad.

Da hjelper det at Blimester har to opptak i året, i motsetning til et inntak som de fleste opererer med.

– Det gjør det nok litt enklere for noen. Å sette av tiden til en mesterutdannelse er krevende for studenten og eventuell arbeidsgiver. Mesterbrevet krever hardt arbeid og sånn skal det være. Studentene må trene opp en del ferdigheter og ha tid til å gjennomføre studiet – dette er ikke en brevskole du kan betale deg gjennom, fastslår Ofstad.

En utdannelse for ledere

Blimester er ikke ferdig med utviklingen av studiet og innholdet. Ofstad ser at studenter fra de mindre byggfagene har egne utfordringer som skolen må ta hensyn til:

– For de mindre fagene blir det mye fokus på regelverk og deler av byggeprosessen som de sjelden er med på. Ta et eksempel i feierne, som jo hører til byggfagene, og sjelden er med på prosjekteringen av byggene. De kommer inn når det meste er ferdig for å inspisere ildsteder og piper. De kan føle at mesterutdannelsen i dag ikke ivaretar deres særpreg godt nok, uten at vi får gjort så mye med dette i mesterutdanningen. Her ligger kravene i læreplanene for byggfagene og hos mesterbrevnemnda som bestemmer læreplanen, forklarer Ofstad.

Han ser en tydelig endring i hvordan bedriftene ser på mesterutdanningen:

– Tradisjonelt har mesterutdanningen vært en utdannelse i å drive og lykkes med en bedrift. Mer og mer ser bedriftene nå på Blimester som en lederutdannelse. Det er vi enig i, sier Ofstad som synes det er positivt at bedriftene er blitt mer bevisste på å planlegge og utdanne sine mellomledere.

– Vi trenger mange flere unge ledere med mesterbrev som kan byggeprosess, regler og prosjektering. Det er de som skal bygge framtiden og vi trenger mange flere enn vi utdanner i dag, sier daglig leder Jørgen Ofstad i Blimester.

 

Fakta om Blimester.com

Åtte bransjeforeninger står bak etableringen av Blimester. Målet er å øke antall mestere, og tilby en utdanning som ligger tettere opp til den praktiske hverdagen til studentene. Neste kull i mesterutdanningen har oppstart i februar 2019.

Disse organisasjonene står bak Blimester:

 

 

2 kommentarer til “Flere vil bli mester

 1. Flott med denne utdanningsmuligheten! Men hvorfor er ikke elektrikerutdanning også med? Har en sønn som er utdannet tømrer. Han vil gjerne gå videre og bli elektriker – det virker veldig vanskelig å få til.

 2. Hei Kirsten, vi stilte spørsmålet ditt til Ofstad i Blimester som svarer her:

  Mesterutdanningen er en lederutdanningen innen det faget man har svenne- eller fagbrev, ikke en «fri» videreutdanning for alle håndverksfag. Hvilke svennebrev som kan bygge på med mesterbrev bestemmes av Mesterbrevnemnda, i form av en egen mesterfagsforskrift (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-08-1281?q=mesterbrev) og tilhørende læreplaner for det enkelte mesterfaget (http://www.mesterbrev.no/kategori/bli-mester/). Utvalget av hvilke fag som skal være del av mesterordningen gjør Mesterbrevnemnda i samarbeid med bransjene selv, f.eks. med bransjeforeningene i de aktuelle fagene.

  Bransjeforeningene for elektrofagene har valgt å stille eget krav til elektrikerne (eller riktigere; elektrikervirksomheten) skal gjøre søknadspliktige elektrikerarbeider. Denne autorisasjonen beskrives i egen forskrift som kan sammenlignes med mesterforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739), men elektrikerautorisasjonen er altså ikke en del av mesterordningen.

  Det er ikke mulig å «konvertere» eller «gå videre» og konvertere fra et tømrersvennebrev til et elektrikerfagbrev. De to utdanningene tilhører to ulike yrkesfagløp på videregående skole, og selv om enkelte fag er like mellom de to linjene så er det behov for å fylle på med mange flere fag dersom man ønsker å bli elektriker, selv med fagbrev som tømrer.

  Tømrerfaget har følgende studieløp i videregående opplæring (https://www.vilbli.no/nb/nb/no/tomrer/y/vgo/v.ba/v.ba3001):

  Elektrikerfaget har følgende studieløp i videregående opplæring (https://www.vilbli.no/nb/nb/no/elektriker/y/vgo/v.el/v.el3004):

  Dersom det er slik at man ønsker å ta en ny grunnutdanning som elektriker, så er den beste måten å få gode svar på å kontakte en videregående skole, evt. fylkeskommunens opplæringsavdeling, som tilbyr både bygg og anleggsfag OG elektrofag. De har den nødvendige oversikten over hvilke fag fra tømrerutdanningen som evt. kan gi uttelling i elektrikerutdanningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *