(Illustrasjonsfoto: Bygg og Bevar)

Bygg og Bevartreffet 2018

Årets Bygg og Bevartreff går av stabelen 7. desember på Litteraturhuset i Oslo. Dagen startes med et tema som vil ha relevans for alle som skal jobbe med bygninger i fremtiden.

Seminaret avsluttes med utdeling av Bygg og Bevarprisen før vi runder av kvelden med en festmiddag.

Meld deg på her

Er gjenbruk mulig?

I fremtiden må det jobbes for at ressursene våre beholdes i lengre sirkulasjon og ikke blir til avfall. Byggevarer må ombrukes samtidig som produkter med helse og miljøskadelige stoffer må fases ut av kretsløpet.

En sirkulær økonomi betyr at råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk skal reduseres. Det vil også ha noe å si for oss som jobber med gamle hus. I en sirkulær økonomi må byggevarer ombrukes i stor skala. I dag er det imidlertid flere barrierer som gjør det vanskelig. En barriere er regelverket som ikke er tilpasset bruk og omsetting av brukte byggevarer.

Vi får besøk av Direktoratet for byggkvalitet, Grønn byggallianse og Trefokus som vil fortelle om dagens hindringer, om hvordan fremtiden kan komme til å se ut samt hvordan treindustrien ser for seg gjenbruk av materialer av tre.

Gammelt er nødvendigvis ikke grønt?

I kulturminnevernet er ikke fokus på lang levetid og gjenbruk av bygningsdeler noe nytt. Men også innenfor dette området kommer man i berøring med helse og miljøskadelige materialer som skal ut av kretsløpet. Direktoratet for byggkvalitet har den siste tiden hatt stort fokus på å få håndverkere til å velge miljøvennlige og giftfrie produkter.

Her har håndverkerne selv et stort ansvar, både for sin egen og andres helse. Byggmester Christian Weltz har holdt en serie foredrag over hele landet om temaet å jobbe uten gift, nå gjester han Bygg og Bevartreffet.

Konservator Anne Milnes har lenge vært opptatt av dette temaet. Hun vil blant annet snakke om hvordan vi kan beskytte oss og hvordan noen av stoffene vi bruker kan erstattes med mindre skadelige.

Hva vet vi egentlig om fortidens byggeri?

Arnstein Brekke fra bygningsvernprosjektet vil avslutte serien med innledere, ikke med et grønt skifte men et grønt tilbakeblikk. Arnstein vil se på ressursbruken i tradisjonelt byggeri, på materialvalg, prioriteringer og ombruk.

Kanskje er det ikke alltid slik vi tror?

Hvem får Bygg og Bevar-prisen 2018?

Seminardelen avsluttes med Bygg og Bevarprisen som har vært utdelt siden 2012. I år med en litt annen vri, prisen blir nemlig utdelt før vi avholder den tradisjonelle festmiddagen på kvelden.

For å sette en ramme for utdelingen får vi besøk av Kari Svendsen – som vil traktere banjoen, synge velkjente viser og helt sikkert fortelle en historie eller mange!

  • Sted: Litteraturhuset i Oslo.
  • 7. desember kl 11:00 Seminardelen er åpen for alle. Deltagelse er gratis.
  • Middagen har begrenset med plasser. Pris kr 375,- inkl mva

Meld deg på her

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *