Ingunn Marton, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. (Foto: DiBK)

Snu boksen! Slik unngår du gift på jobb

Eller vri tuben – så enkelt er det å sjekke om du bruker helse- og miljøskadelige produkter på jobben.

Selv om et produkt er tillatt, er det ikke nødvendigvis bra for deg som bruker det – eller for de som skal bo der du bygger eller rehabiliterer.

Les også: Fagtreff om farlige stoffer

I daglig bruk på byggeplassen

Mange vanlige produkter inneholder stoffer som er skadelige for helse eller miljø.

– Det var overraskende for meg, og for flere byggmestere jeg har snakket med, sier byggmester Christian Weltz.

Han skal holde foredrag om helse- og miljøskadelige stoffer på en rekke fagtreff for håndverkere i høst, på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. Weltz har lang erfaring som byggmester, prosjektleder og daglig leder i eget firma.

– Det å snu boksen og sjekke er veldig enkelt, men vi er nok mange som ikke har tenkt på det, sier byggmester Christian Weltz. (Foto: DiBK)

– Vi har vært opptatt av riktig verneutstyr og å sortere avfall, men ikke tenkt over at det kan være skadelige stoffer i mange produkter vi er vant til å bruke daglig, sier Weltz.

Her får du oversikt over hvor DiBK arrangerer fagtreffet «Jobb uten gift» i høst.

Han har seks gode råd som gjør det lettere for deg som håndverker å ta vare på egen helse. Disse rådene er utviklet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet:

Råd 1: Snu boksen eller vri tuben – særlig når innholdet er flytende

– Det første er enkelt: Snu boksen eller vri tuben. Hvis det er et faresymbol der så må du være ekstra på vakt. Noen faresymboler varsler at produktet inneholder skadelige stoffer, sier Weltz.

Er du håndverker med oppdrag for private boligeiere, er det i praksis ekstra viktig å sjekke flytende og smørbare produkter på boks, flaske og tube.

– Det gjelder særlig lim, fugeskum, fugemasser og avrettingsmasser, men også maling, forteller Weltz.

Råd 2: Unngå produkter som kan gi kronisk helsefare, er miljøfarlige eller akutt giftige

Når du har snudd boksen eller vridd tuben, oppdager du kanskje ett eller flere faresymboler.

Det finnes ni forskjellige symboler. På fagtreffene blir spesielt tre av dem omtalt:

Kronisk helsefare: Inneholder kjemikalier som kan gi kroniske helseskader som kreft, skader på arvestoff eller svekket forplantningsevne. Miljøfare: Inneholder kjemikalier som er giftige for vannmiljøet.

Akutt giftig: Inneholder akutt giftige kjemikalier som kan gi livstruende skader hvis du svelger dem, hvis de kommer i kontakt med huden din eller ved innånding. Dette symbolet finner du sjelden på norske byggevarer, og er ikke tillatt å selge til privatpersoner

– Velg heller et produkt uten disse faresymbolene, sier Weltz. Ofte finnes det alternativer. Og om du ikke får det til der og da, bør du huske det neste gang du skal handle. Les sikkerhetsdatabladet og bruk riktig verneutstyr hvis du må du bruke produkter med faresymboler.

 

Råd 3: Velg et miljømerket produkt – hvis det finnes

Svanemerket og EUs Ecolabel – «Blomsten» – er de to offisielle miljømerkene i Norge. Velger du produkter som er merket med Svanen eller EU Ecolabel – «Blomsten» – er du sikker på at det ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

– I tillegg er de blant de mest miljøvennlige alternativene på markedet, sier Weltz.

 

Råd 4: Spør etter produkter uten skadelige stoffer

Selv om et produkt ikke er merket med Svanen eller Blomsten, kan det godt være uten helse- og miljøskadelige stoffer. Dette er det ikke alltid lett å finne ut av, så spør etter produkter uten helse- og miljøskadelige stoffer.

– De som forhandler, importerer eller produserer byggevarer har plikt til å opplyse deg om produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, forteller Ingunn Marton, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

Du kan også sjekke sikkerhetsdatabladet. Eventuelle faresymboler skal stå der, og du finner mer informasjon om helse- og miljøskadelige stoffer i produktet.

 

Råd 5: Velg en annen løsning hvis du kan

Finner du ikke alternativer til et produkt du er vant til å bruke, kan du kanskje finne svaret i en helt annen hylle.

– Kan du velge en annen løsning? For eksempel dytte inn isolasjon i stedet for å skumme rundt vinduer, eller skru i stedet for å lime? Da blir ofte kvaliteten på løsningen bedre også, sier Weltz.

 

Råd 6: Bruk produkter med skadelige stoffer bare når du trenger det – og minst mulig

Noen ganger er det bare produkter med helse- og miljøskadelige stoffer som har de egenskapene du trenger. Derfor er de tillatt selv om de er farlige, på samme måte som legemidler er tillatt. En lege må alltid vurdere nytten av et legemiddel opp mot mulige bivirkninger. Du bør også tenke deg godt om før du velger produkter med helse- og miljøskadelige stoffer.

– Bruk produkter med skadelige stoffer bare når du virkelig trenger det, understreker Weltz.

Jobber du innendørs eller utendørs om sommeren trenger du ikke bruke fugeskum, fugemasser, lim eller andre produkter som tåler frost.

– Skal du først bruke produkter med skadelige stoffer, bør du bruke så lite som mulig – og husk riktig verneutstyr. Da tar du bedre vare både egen helse og miljøet, sier byggmester Christian Weltz.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *