God stemning på dialogmøte med byggesaksavdelingen: Ole Vidar Furnes, Totalrenovering, Trond Jaklin, NT Byggservice og Bjørn Are NIlsen, Nord Tre.

Bedre byggesaker etter dialog i Tromsø

Byggesaksavdelingen i Tromsø kommune får ros for at den inviterte byggenæringen til dialog.

Bakgrunnen for dialogmøtet tidligere i september, var at næringen er frustrert blant annet over lang og uforutsigbar saksbehandling i byggesaker. I fortettingssaker får tilsynelatende like saker ulike vedtak uten at søkeren forstår årsaken.

– Dialogmøtet tyder på at byggesaksavdelingen ser at den har et forbedringspotensial?

– Ja, heldigvis! Næringen ønsker tidlige og tydelige tilbakemeldinger på søknader, og det må vi jobbe med å få til, sier leder for byggesaksavdelingen, Laila Falck.

Laila Falck, leder for byggesaksavdelingen, orienterer om hvordan avdelingen arbeider. (Begge foto: Anne Marit Stork)

Hensyn til byen og naboene

– Vi forstår at noe kan oppfattes som uforutsigbare avgjørelser i saker som går på visuell karakter og avstand til eksisterende bygninger, fortsetter hun.

– Vi har et ansvar for hvordan byen skal se ut og må ta hensyn til naboer og hele bomiljøer. Likevel ser vi at vi må være tydeligere i begrunnelsene om vi avslår søknader. Det kan bedre næringens effektivitet og gjøre at de lettere kan se hva som kan aksepteres.

– Vi forstår også at næringen reagerer på at det kan gå mer enn én runde med oppklaringer fordi saksbehandlere ikke alltid får stilt alle spørsmål første gang de tar opp mangler eller feil ved søknader.

 

De fleste sakene går greit

– Samtidig er det hyggelig at representanter for næringen slår fast at de aller fleste sakene går greit, men at det er noen få prosent som gir grunnlag for frustrasjon fordi de ikke går greit, sier Falck som er glad for dialogen med næringen og inviterer til et oppfølgingsmøte i februar.

Sjekke egne søknader

Også byggenæringen er glad for dialogen med byggesaksavdelingen, fastslår Anne Marit Stork som leder Byggmesterforbundet region nord:

– Ved å holde møtet, viser de vilje til å lytte, og de lover at de vil se på det næringen mener er nødvendig å forbedre. Men også næringen må erkjenne at den kan forbedre seg og sørge for at søknader er fullstendige og at blant annet byggehøyde blir forståelig illustrert. For å hjelpe med det, får vi tilgang til sjekklister som brukes i kommunens mottakskontroll av søknader. Det vil nok være nyttig for å se hva som må med i søknadene, sier Stork.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *