Full sal da Christine Barth, Circular Norway, åpnet konferansen «Byggfloke».

350 gjenbruksentusiaster i Norges Bank

– Danskene er kommet langt med gjenbruk av materialer. Nederland har mål om å gjenvinne halvparten av alle materialer som brukes i bygg i 2030 og alle materialer i 2050. Så hvorfor skal ikke vi klare det?

Med det spørsmålet satte Thomas Mørch i Norsk Gjenvinning ord på grunnen til at 350 personer med tilknytning bygg, anlegg og eiendom var samlet til konferanse om gjenbruk i de ærverdige, tidligere lokalene til Norges Bank.

Konferansen med betegnelsen «Byggfloke» handlet om sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, det vil si hvordan den kan gå fra å være en stor forbruker av ressurser og stor skaper av avfall til i utstrakt grad å bruke om igjen de materialer og produkter som bygningene består av.

Les også: Nå kommer løsninger for avfallsfrie byggeplasser

 

19 forslag til løsninger

Konferansen presenterte 19 konsepter som skal bidra til løsningen med økt gjenbruk. De handler om alt fra planlegging og prosjektering via byggeprosessen til riving og ombruk. Det er snakk om ulike verktøy for å registrere materialer som går inn i nye bygg og skanne eksisterende bygninger for å få oversikt og på den måten gi mulighet for å få materialene omsatt når de skal byttes ut eller byggene rives.

 

Alle forslagene er presentert på nettsidene reformater.no

Markedet må etterspørre

En omsetning av gjenbruksmaterialer er helt vesentlig for å lykkes med gode tanker om gjenbruk. Dessuten må en godkjenningsordning for gjenbruksmaterialer på plass.

Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning, presenterer Ombruksrådgiver´n sammen med kollegene som har utredet ideen: Octay Dordipour, Renas, Kristin Holme Obrestad og Helge Klevengen, NITO.

Thomas Mørch i Norsk Gjenvinning mener etterspørselen vil komme. Byggherrer sier de gjerne vil at det brukes gjenbruksmaterialer i deres bygg fordi det viser at de tar miljøhensyn, men minst like viktig fordi det gir økt verdi.

Politiske partier forbereder også forslag til krav om andel av gjenbruksmaterialer, opplyste han da han presenterte Ombruksrådgiver´n som er ett av de 19 forslagene. Sammen med kolleger I Renas og NITO, har han utredet denne rådgiverfunksjonen. Den skal være til hjelp for å velge gjenbrukbare materialer for den som bygge nytt og til å avgjøre hva som er mulig å gjenbruke for den som forbereder riving.

Thu Nguyen, Undervisningsbygg, og Christine Barth, Circular Norway, har interesserte tilhører til prosjektet om «Sirkulære anskaffelser».

En stor dugnad går videre

Statsbygg har vært sentral i den store dugnaden som førte fram til torsdagens konferanse. Omkring 20 bedrifter og organisasjoner har deltatt fra starte i mars i år.

– Nå går utviklingen videre og om ett års tid, når vi går inn i en tredje fase, vil det handle om kommersialisering, lovet Tor Inge Hjemdal i DOGA – Design og Arkitektur Norge – som skal lede dugnaden videre.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *