(Illustrasjonsfoto: STAMI)

Vibrerer på seg «likfingre»

Den som er utsatt for vedvarende vibrasjon fra bormaskin, slagdrill eller andre verktøy, kan få hvite, følelsesløse fingre.

Plagene kan bli kroniske om arbeidet med slike verktøy fortsetter, viser en undersøkelse som blir presentert av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt).

Undersøkelsen er gjort blant 40 mannlige platearbeidere i 1994 og så fulgt opp i 2016.

 

– Resultatene fra oppfølgingsstudien tyder på at plagene med «hvite fingre» kan bli kroniske. Det ser likevel ut til å gå bedre for dem som reduserer bruken av håndholdt vibrasjonsverktøy, forteller Lisa Aarhus, lege ved STAMI.

Dersom man har utviklet hvite fingre, er det viktig å redusere bruken for å unngå forverring av symptomene.

Utbredt plage

200 000 yrkesaktive oppgir at de har vært utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy minst en fjerdedel av arbeidsdagen.

Typiske kilder til hånd-arm vibrasjoner er håndholdte arbeidsredskaper som slipemaskiner, motorsager, slagdrill, trykkluftbor og meiselmaskiner. Ansatte i bygg og anlegg er blant yrkesgruppene der det er flest som sier de er utsatt for slike vibrasjoner.

Les hele artikkelen hos STAMI: Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *