- Hevingen av terskelverdiene vil medføre at enda flere kontrakter som er velegnet for lærlinger unntas fra kravene i lærlingeforskriften, sier bla. direktør Jon Sandnes i BNL. (Foto: BNL)

Samlet mot ny terskelverdi

– Vi ber departementet om å reversere økningen av nasjonal terskelverdi, sier BNL og mange andre organisasjoner i byggebransjen.

– Hevingen av terskelverdiene synes utelukkende begrunnet i et ønske om at aktørene skal ha få terskelverdier å forholde seg til, uten at tungtveiende samfunnshensyn og konsekvensene for et seriøst arbeidsliv er vurdert, heter det i brevet fra BNL og andre til Nærings- og Fiskeridepartementet.

La stå

Terskelverdien ble høynet vesentlig da den ble hevet fra kr. 500.000 eks. mva. til kr. 1.1 million eks.mva. 01.01.17. Organisasjonene var ved innføringen av de nye reglene bekymret for om oppdrag som ikke var underlagt plikt til kunngjøring, kom til å bli utsatt for tilstrekkelig konkurranse.

De var også bekymret for om deler av markedet ikke fikk kjennskap til slike oppdrag som særlig kunne gå ut over små og mellomstore bedrifter.

Den fjerde april 2018 ble de nasjonale terskelverdiene på ny hevet til kr. 1.300.000 eks.mva. Denne siste økningen skjedde uten høringsrunde og uten kontakt med leverandørmarkedet.

Tungtveiende samfunnshensyn og konsekvensene for et seriøst arbeidsliv er ikke hensyntatt ved en ny heving, mener de.

Ikke EU-krav

Under terskelverdiene fastsatt av EU, står Norge fritt til selv å bestemme om man skal ha nasjonale terskelverdier f.eks for kunngjøringsplikt.

Regjeringen har meldt om en kommende stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Denne ville vært et naturlig sted for drøftelse av hvor den nasjonale terskelverdi bør ligge, skriver BNL.

– Norge står også her fritt til selv å bestemme nasjonale terskelverdier. Hevingen av terskelverdiene vil medføre at enda flere kontrakter som er velegnet for lærlinger unntas fra kravene i lærlingeforskriften. Dette er helt feil vei å gå når manglende rekruttering til bygg- og anleggsfagene ikke bare er et problem for næringen, men for hele samfunnet, står det i brevet til departementet.

– Med de store utfordringer næringen har med useriøse aktører og sosial dumping, er det videre uakseptabelt at kontrakter helt opp til kr 1,3 mill eks mva/ kr 2 mill eks. mva skal være unntatt fra kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår og begrensning av antall ledd i kontraktskjeden, advarer organisasjonene.

 

I tillegg til Nelfo, er Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Virke Byggenæringen, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) med på henvendelsen til departementet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *