Lilleberg er utdannet ingeniør, og har i de siste 14 år vært daglig leder i boligkjeden Norske Hus. (Foto: Byggmann)

Blir kjedeutvikler i Byggmann

Stian Lilleberg er ansatt som kjedeutvikler i Byggmann for å styrke samhandling i kjeden og rekruttere nye medlemmer.

– Med Stian har vi fått en bransjemann med god erfaring og solid kunnskap om kjededrift, og som er meget motivert for dette arbeidet, sier administrerende direktør Are Blindheim i Byggmann.

Solid bakgrunn

– Vi opplever stadig større interesse for våre konsepter i Byggmann, både blant eksisterende medlemmer og ikke minst fra aktører som vurderer å bli med i kjeden. For å fange opp alle behov og utfordringer, må vi styrke vår tilstedeværelse ute hos medlemmene, fastslår Blindheim.

Stian Lilleberg er utdannet ingeniør, og har i de siste 14 år vært daglig leder i boligkjeden Norske Hus. Derfor kjenner han mange av arbeidsoppgavene godt fra før, og trives med å være tett på forhandlerne.

Han tiltrer stillingen 2. mai 2018, og vil bruke den første tiden på å lære Byggmann sine konsepter å kjenne, før han satser for fullt på medlemsbesøk. Som en kuriositet kan nevnes at Stian selv har vært medlem i Byggmann tilbake på 90-tallet gjennom sin daværende arbeidsgiver.

Viktig for medlemmene

– For at kjeden skal nå sine målsetninger både for kjedens og medlemmenes del, blir det enda viktigere å stå samlet for å møte utviklingen som skjer i bransjen. Vi tror at stadig flere ser nytten i å være en del av et fellesskap, og bruke felles verktøy og systemer. Her vil Stian Lilleberg bli en viktig katalysator for at medlemmene kan tenke fellesskap og samhandling til beste for seg og kjeden, sier Blindheim.

– Medlemmene våre signaliserer at de er meget positive til at Stian kommer inn, og ønsker selv å ha tettere dialog med kjeden. I en hektisk hverdag opplever også de at kravet til effektivitet øker, og da er det viktig å kjenne til mulighetene som ligger klar, og bli geleidet inn i bruken av dem. Her ser de for seg at Stian kan bli bindeleddet som styrker nettopp dette, avslutter Blindheim.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *