Noen få Enovatilskudd gikk til fagmessig utførte etterisoleringer i fjor. (Illustrasjonsfoto)

7 % av Enovastøtten til boligeiere

Enova delte ut over 2,3 milliarder kroner i støtte i 2017. Kun 165 millioner gikk til boligeiere og deres energitiltak.

Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.

Les også: Stortinget må gjenta energisparevedtaket og Hvordan spare 10 TWh?

Nesten alt til industri og transport

Totalt tildelte Enova i 2017 over 2,3 milliarder kroner i støtte. 165 millioner av disse går til boligeiere for gjennomføringen av i alt 8 123 energitiltak, mens de resterende midlene skal bidra til å sette i gang 931 energi- og klimaprosjekter i norske bedrifter – hvorav 108 teknologiprosjekter.

– Investeringsstøtten fra Enova utgjør bare én del av pengene som blir brukt inn i disse prosjektene. Brorparten av investeringskostnaden er det bedriftene selv som står for. Bare gjennom teknologiprosjektene utløser Enova til sammen 1,7 milliarder kroner i privat innovasjonskapital. Dette viser at norsk næringsliv ser verdien av å gå i bresjen for den grønne omstillingen, sier Nakstad.

Langsiktig effekt viktigst

Summen av tallene er imidlertid ikke viktige i seg selv, bedyrer Enova-sjefen:

– Viktigst er den langsiktige effekten av prosjektene. Når vi vurderer prosjekter, ser vi nettopp etter det potensialet for endring som hvert enkelt prosjekt kan føre til. På sikt må grønne løsninger være konkurransedyktige og bli det markedet velger, og det er i bunn og grunn denne markedsendringen Enova skal få til å skje.

For Enova har koblingen mellom det enkelte prosjektet og morgendagens lavutslippssamfunn blitt enda sterkere og tydeligere det siste året:

– For å kunne bidra til at Norge kan omstille seg på best mulig måte, prioriterer vi de prosjektene som utvikler og tar i bruk de teknologiene og løsningene som har størst potensial til å ta oss i retning av lavutslippssamfunnet.

Mest penger til transport

I 2017 ble det gitt støtte til 177 prosjekter innenfor transportsektoren, med en samlet støtte på om lag 1,1 milliarder kroner. På de neste plassene finner vi industrisektoren og bygg og eiendom, som begge står for rundt 450 millioner kroner hver.

– Transportsektoren står for nærmere en tredel av norske klimagassutslipp. Sektoren blir derfor spesielt viktig for Enova i arbeidet for omstillingen mot lavutslippssamfunnet. Derfor setter vi pris på det høye aktivitetsnivået spesielt i maritim sektor, hvor vi opplever en imponerende risikovilje og kreativitet, sier Nakstad.

Enovas tre største prosjekter i 2017, målt etter tildelt støtte, er alle transportrelaterte: Det hel-elektriske og autonome logistikkonseptet Yara Birkeland er sammen med Teekays nye bøyelastere årets største tilsagn (begge 133 millioner kroner), mens biodrivstoff-pilotanlegget til Silva Green Fuel inntar tredjeplassen (117 millioner kroner).

Bygg og eiendom er den sektoren med klart flest prosjekter.

I alt 498 prosjekter i sektoren mottok støtte fra Enova i 2017.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *