(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Ny master i bygg- og konstruksjonsteknikk

Et nytt masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk, som gir kandidatene sivilingeniørtittel, lanseres på OsloMet – storbyuniversitetet fra høsten 2018.

I det nye masterprogrammet kan studentene fordype seg innen ulike konstruksjonstekniske og byggetekniske problemstillinger som tar for seg analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og bygninger utsatt for ulike klimabelastninger.

Etterspurt kompetanse

Studiet vil utdanne sivilingeniør-kandidater med meget etterspurt kompetanse både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og det ventes å bli et viktig tilskudd til det nye universitetets studieportefølje.

Masterstudiet passer godt for søkere med treårig byggingeniør- eller maskiningeniørutdanning, som vil ha et solid faglig og akademisk supplement til sin utdanning.

annonse

Professor dr.ing. Gro Markeset, som har vært ansvarlig for utviklingen av studiet, er svært glad for at OsloMet nå kan tilby en meget etterspurt masterutdanning.

Professor dr.ing. Gro Markeset. (Foto: OsloMet)

Hun legger til at studiet har fokus på tidsaktuelle problemstillinger som klimatilpasning av bygninger, bærekraft, livsløpsanalyser, bestandighet og levetid av konstruksjoner og bygningsinformasjonsmodellering (BIM), temaer som i liten grad dekkes i andre tilsvarende utdanninger i Norge.

Et sakkyndig utvalg har vurdert planene for det nye masterstudiet, og peker på at det har fått en emneplan som fungerer godt, og at den vitenskapelig staben er godt rustet til å følge opp studiet.

Universitetet har godt utstyrte laboratorier som gir studentene og vitenskapelig ansatte mulighet til å utforske ny viten.

annonse

Tett samarbeid med byggenæringen

Studiet er arbeidslivsrettet, og skal ha tett samarbeid med den regionale byggenæringen. Aktuelle arbeidsgivere for de nye masterne og sivilingeniørene i bygg- og konstruksjonsteknikk kan være rådgivende ingeniørbedrifter, entreprenører, byggherrer, kommuner og forskningsinstitutter.

Universitetsstyret vedtok det nye studiet 6. mars 2018, og har dermed opprettet det første masterstudiet som universitet. Det er nå mulig å søke, og søknadsfristen er 15. april.

Institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) tilbyr fra før masterstudium i energi og miljø i bygg, og har byggingeniør-utdanning og et ingeniørstudium i energi og miljø i bygg.

Mer informasjon om masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Master/Masterstudium-i-bygg-og-konstruksjonsteknikk-sivilingenioer

 

 

Kommenter

Del denne artikkelen