Harald Ibenholt er seksjonssjef hos Riksantikvaren. (Foto: Christopher Kunøe)

Tidligere tilsagn kan lette planleggingen

Myndighetene bør oftere benytte muligheten til å gi tilsagn om tilskudd til bevaringsarbeider.

– Det vil gi huseier og håndverker bedre tid til å planlegge arbeidene, mener Harald Ibenholt, seksjonssjef hos Riksantikvaren.

Tusenvis av bevaringsverdige hus

Ibenholt viser til at det er omkring 300.000 hus her i landet som er bygd før 1900. Husene har ulik verne- og fredningsstatus, og flere titusenvis er regulert til bevaring. Det kan forklare hvorfor så mange huseiere sliter med å få tak i håndverkere som har ledig kapasitet og som har de rette kvalifikasjonene, poengterte han i et foredrag på Bygg og bevar-dagen i Oslo fredag.

Venter med håndverkere

– Mange huseiere som har søkt om støtte, venter med å inngå avtale med håndverker til de har fått beskjed om at de får tilskudd. Dermed kan de få problemer med å få tak i håndverkere som har ønskete kvalifikasjoner og referanser. Det kan så føre til at de får problemer med å oppfylle fastsatte frister for å bruke tilskuddsmidlene, sa Ibenholt.

Tilsagn er mulig

– Både Riksantikvaren og fylkesmyndighetene har mulighet til å gi tilsagn om penger i et etterfølgende år. Dette bør de oftere benytte seg av fordi det vil lette planleggingen for eieren og gi håndverkerne bedre forutsigbarhet for egen virksomhet, fortsatte Ibenholt.

Han legger til at det er en mindre andel av tilskuddsmidlene som kan brukes til å gi slike langsiktige tilsagn. For eksempel er tilskuddsposten til fredete bygninger foreslått til 152 mill for 2018 og samtidig kan det gis tilsagn om 40 mill for 2019, utdypet han.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *