Om lekkasje oppstår i grunnen under huset, må gulvet pigges opp for å fjernet forurenset masse. (Foto: If)

Kostbart å utbedre lekkasje fra gamle oljetanker

Begynner gamle oljerør og oljetanker å lekke i grunnen under boligen, blir skadene svært kostbare å utbedre, advarer forsikringsselskapet If.

– Oljelekkasjesaker mottar vi med jevne mellomrom, og de har én ting til felles at sakene kan bli kostbare, sier Kjetil Sømoen takstmann i If i en pressemelding.

– Skader på hageanlegg er mest vanlig, men vi har også oljelekkasje som ligger under sålen på huset, som gjør at folk ikke kan bo der på grunn av lukt, sier  Sømoen.

annonse

Grave opp hele tomta

Lekkasjer som skyldes at tilførselsledninger til oljetanken går lekk, fører til at fyringsolje siger ut på tomta. Infisert jord må graves vekk og behandles som spesialavfall. Det kan ta mange måneder å sanere tomta forsvarlig, selv om det avhenger av grunnforholdene der forurensingen har oppstått.

– Disse skadene koster gjerne 100.000–200.000 kr og oppover å utbedre, sier Sømoen.

Enda dyrere inne

– Det er heldigvis sjelden at det siver olje fra oljetanken i grunnen under huset, men hvis det gjør det, er det svært ofte omfattende skader fordi såle/betonggulv må åpnes opp. Dette er skader som raskt nærmer seg opp mot millionen å utbedre, sier Kjetil Sømoen.

Oljetanken i hagen må graves opp og renses av godkjent firma, understreker If.

Rydd opp skikkelig

Om to år er det forbudt å fyre med olje, og huseiere er ansvarlige for gamle oljetanker og eventuelle lekkasjer, påpeker If i pressemeldingen.

– Bruk et godkjent firma, få gravd opp den gamle oljetanken, og få den vekk. Den utgjør en miljøbombe når den blir liggende i hagen, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If.

Frakoblede oljetanker og skader disse forårsaker, vil ikke være omfattet av bygningsforsikringen. Bruddskader som skjer med en utvendig oljetank som er i bruk, dekkes av forsikringen på lik linje med vann- og avløpsledninger. Men det gjøres fradrag for hvert år tanken er eldre enn 20 år, understreker If.

 

Tilskudd til rensing og fjerning

Enova gir tilskudd til huseiere til både rensing og fjerning av oljetank, og dette tilskuddet er nå økt i en periode til og med 2018 under visse vilkår.

 

annonse

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen