Fra venstre distriktssjef Olav Arner Orthe fra Skanska, administrerende direktør Harald V. Nikolaisen fra Statsbygg og regionsdirektør Syd Jon Syrtveit fra Kruse Smith. (Foto: Statsbygg)

To skal bygge fengsel i Agder

Statsbygg har inngått kontrakt med entreprenørene Kruse Smith Entreprenør og Skanska Norge om bygging av Agder fengsels to nye avdelinger i Mandal og Froland.

Det er omfattende avtaler som Statsbygg inngår med de to entreprenørene.

Fengsel for 890 millioner

Kruse Smith Entreprenør skal bygge forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer ved de to fengselsavdelingene.

Skanska skal bygge portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende.

Blakstadheia fengsel. (Illustrasjon: Axis.as/Kuvaas)

I tillegg skal de utføre komplette utomhusarbeider og såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene.

Kontraktssum for avdeling Mandal er om lag 360 millioner og for Froland 530 millioner kroner.

 

Ferdig i 2020

Statsbygg er fornøyd med å få med seg de samme entreprenørene for kontraktene for de samme funksjonene i Mandal og Froland. De to avdelingene prosjekteres parallelt, med sekvensiell gjennomføring og ferdigstillelse.

Prosjektet vil ha byggestart første kvartal 2018, og skal overleveres Kriminalomsorgen første halvår 2020.

Fengslet i Mandal. (Illustrasjon: HLM arkitektur)

I juni 2016 fikk Statsbygg i oppdrag fra Justisdepartementet å planlegge et prosjekt med sikte på å etablere to nye avdelinger i Agder fengsel. Etter en utviklings- og planleggingsfase samt KS2-behandling, ga regjeringen startbevilgning i juni 2017.

Kapasiteten ved de to avdelingene skal være på totalt 300 plasser. Av disse skal 100 ligge i Mandal, og de resterende 200 i Froland.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *