Fra skolens inngangsparti åpner etasjene seg oppover i allmenningen, og de som kommer blir møtt med nydelig utsyn mot Mjåvatn. (Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)

Tvedestrand får åpen treskole

Forslaget «Kapla» fra Veidekke AS med Link Arkitektur og Snøhetta som arkitekter har vunnet konkurransen om ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand.

Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune kunngjorde 11.07.16 en konkurranse om utforming av ny videregående skole og idrettsanlegg på Mjåvann i Tvedestrand og fikk inn fem forslag. Idag kunngjorde fylkeskommunen vinneren – Kapla fra Link Arkitektur og Snøhetta.

Du kan se en større presentasjon av prosjektet her (pdf).

Flotte omgivelser

Den nye skolen i Tvedestrand skal dimensjoneres for 690 elever og 140 ansatte. Tomten ligger ved Mjåvann i et kupert område med flott natur. Anlegget er planlagt med et bruttoareal på omkring 19 000 m2.

(Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)
(Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)

Skolestart i det nye anlegget er planlagt i august 2019

Treskolen vant

– Forslaget Kapla vant konkurransen fordi det etter en samlet vurdering best tilfredsstiller konkurransens tildelingskriterier. Skolens hovedfunksjoner er godt plassert i anlegget, noe som vitner om inngående forståelse av intensjonene i prosjektets rom- og funksjonsprogram og de pedagogiske ideene bak denne. Veger, bygg og øvrig anlegg er nøye plassert på en måte som utnytter tomten godt, sier leder for styringsgruppen og ass. fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune John G. Bergh.

(Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)
(Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)

– Vinnerforslaget gir med sitt uttrykk assosiasjoner til dimensjonene i trehusbyen i Tvedestrand. Idrettshallen og idrettsanlegget, som Tvedestrand kommune skal finansiere, er knyttet til skolen på en måte som gjør at anleggene vil henge meget godt sammen. Dette har vært viktig for Tvedestrand kommune og vil medføre at Tvedestrands befolkning gjennom felles bruk med skolen får egnede arealer og en flott storstue for større forsamlinger, sier medlem i styringsgruppen og rådmann i Tvedestrand kommune Jarle Bjørn Hanken.

 

Signeres før jul

Det er forventet at kontrakten om samspillsfasen for ny videregående skole og idrettsanlegg vil signeres før jul. Man vil deretter gå inn i selve samspillsfasen hvor videre utvikling og prosjektering vil skje i tett samarbeid mellom Veidekke som entreprenør, og Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune som byggherre.

(Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)
(Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)

Gjennom samspillsfasen forutsettes det at prosjektet vil trekke ut og nyttiggjøre seg av alle synergifordeler man får ved å gjennomføre dette som et felles prosjekt.

Før samspillsfasen ligger Veidekkes prisestimat for bygging av ny videregående skole og idrettsanlegg godt innenfor fylkeskommunen og Tvedestrands kommunes vedtatte kostnadsrammer.

Fra skolens inngangsparti åpner etasjene seg oppover i allmenningen, og de som kommer blir møtt med nydelig utsyn mot Mjåvatn. (Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)
(Illustrasjon: 3D illustratør: Archivisuals, Arkitekt: LINK arkitektur Landskap: Snøhetta)

– Hvis partene etter samspillsfasen er omforente om forprosjektets kvalitet, framdrift og økonomi og det fattes et positivt vedtak om byggestart i fylkestinget og kommunestyret i Tvedestrand høsten 2017, vil prosjektet bli videreført som en totalentreprise, sier rådmann Bergh.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *