Slipeskadene reduserer kirkens verdi som historisk kilde. (Foto fra videoen)

Her tas steinkirken fra år 1180 med vinkelsliper

– Skadene er omfattende på kirkens nordside. Det er uforståelig at et firma som skal være kompetent til et slikt arbeid har valgt en slik metode, sier Harald Ibenholt fra Riksantikvaren om arbeidet på Tingvoll kirke.

– På de gamle kvadersteinene er det tydelige diagonale linjer etter håndverktøy. Disse tegnene fra slutten av 1100-tallet er nå borte fra store deler av kvadersteinene på nordsiden, sier kirkevergen Marit Linberg til Adresseavisa.

Les også kronikken Truer offentlig anbudspraksis bygningsvernet?

Omfattende skader

– Skadene er omfattende på kirkens nordside. Det er uforståelig at et firma som skal være kompetent til et slikt arbeid har valgt en slik metode, sier Harald Ibenholt, seksjonssjef for Konserveringsseksjonen hos Riksantikvaren til Adresseavisen.

Byggmesteren har mottatt en kort video av arbeidene på kirken:

 

Kirkeverge Marit Linberg beskriver skadene på nordsiden av Tingvoll kirke som uopprettelige, og Riksantikvaren har nå fått dokumentert omfanget av skadene:

– Kvaderstein på skipets nordside er nedslipt i varierende grad, både rundt nordportalen, hjørnene og hele innrammingen til et av vinduene. Den fint tilhogde overflaten fra middelalderen er i store partier ugjenkallelig tapt. Det innebærer at den informasjonen som ligger i blant annet verktøysporene er borte for all framtid. I tillegg er det slipeskader på bygningsstein og i pussen. Slipeskadene reduserer kirkens verdi som historisk kilde, ettersom informasjonen i sporene er borte. I tillegg er skadene skjemmende og endrer opplevelsen av kirken for besøkende, sier seksjonssjef Harald Ibenholt.

 

Må dekke skadene

Til Adresseavisen sier sivilingeniør og daglig leder i KulturminneCompagniet, Bård Strømgren, at dette ikke skulle skjedd:

– Vi hadde fullstendig kollaps i byggestedsledelse en dag. Da skjedde det som ikke skulle ha skjedd. Vi tar det hele og fulle ansvaret. Anvendt slipeverktøy var aldri planlagt å være i berøring med byggematerialer fra middelalderen, sier Strømgren.

Nå er spørsmålet hvordan de uoprettelige skader kan bøtes på. Riksantikvaren har ikke noe svar enda.

– Vi er i ferd med å danne oss et bilde av hvilke mulige tiltak som kan rette opp inntrykket av de mest synlige skadene, men vi har foreløpig ikke trukket noen konklusjoner. Alt videre arbeid på kirken er stilt i bero og vi avventer framtidige tiltak, sier seksjonssjefen i Riksantikvarens konserveringsseksjon.

– Firmaet står ansvarlig for det arbeidet som er gjort, og må også dekke skadene. Enhver kan jo tenke sitt om firmaet som har utført arbeidet, avslutter Ibenholt.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *