Prosjektpresentasjon fra London ved arkitekt Alex de Rijke fra dRMM Architects. (Foto: Trefokus)

Trearkitekturen til nye høyder

Årets trearkitekturkonferanse viste hvorfor det grønne skiftet, arkitektur og trebruk er viktige virkemidler i utviklingen av byggenæringen.

Den fjerde nasjonale Trearkitekturkonferansen ble arrangert på Arkitektur og designhøyskolen (AHO) i Oslo 16. november.

Tre temaer

– Trearkitektur er byggenæringens svar på det grønne skiftet, innledet Ole Wiig, daglig leder i NSW og leder av programkomiteen for konferansen, med å si da han ønsket velkommen.

Årets konferanse ble som tidligere arrangert av NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og TreFokus. Nytt av året var at denne gangen var også alle «arkitektskolene», AHO, NMBU, NTNU og Bas med på arrangørsiden. I tillegg var en rekke bedrifter fra treindustrien støttespillere med Moelven og Alvdal Skurlag som sponsorer. Konferansen blir også støttet av Forskningsrådet.

Årets konferanse hadde tre hovedtemaer: «Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse», «Trearkitektur og formgivere i morgendagens samfunn» og «Trebruk og det offentliges muligheter».

De tre temaene ble belyst gjennom et stort spenn av presentasjoner fra både arkitekter, industri, det offentlige og utdanningsinstitusjonene.

Konferansen ble åpnet av statssekretær fra Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen.
Konferansen ble åpnet av statssekretær fra Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen. (Foto: Trefokus)

Han la vekt på arkitekturens betydning for våre omgivelser i mikro og makro og at arkitekturen og bruk av tre bør ha sin naturlige plass i det grønne skiftet i byggenæringen.

Fredriksen pekte på at det er stor interesse for denne konferansen, som har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens norske trearkitektur.

 

Trearkitekturen til nye høyder

– Norsk og internasjonal trearkitektur har fått en «renessanse» og utfordringene for formgiverne er mange og spennende. Dette ønsket vi å belyse fra ulike innfallsvinkler på årets konferanse for trearkitektur. Samtidig ønsket vi å bidra til aktive koblinger mellom utdanningsmiljøene, studentene og næringslivet og det offentlige, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus som er en av arrangørene av konferansen.

I delen «Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse», gav Pasi Aalto fra NTNU innledningsvis en presentasjon som pekte på hvordan eksperimentering med tre har blitt en del av hverdagen innenfor trearkitekturen – både i utdanningen og i utviklingen av prosjekter.

Professor Marius Nygaard fra AHO presenterte hovedresultater fra FoU-prosjektet Wood Be Better.

Dette prosjektet har blant annet analysert potensialet for trebyggeri i Oslo og Akershus i segmentet 2-8 etasjer ut fra de planer som ligger for utbygginger.

Analysen viser et omfattende potensialet for økt bruk av tre.

Til slutt i denne bolken presenterte arkitektkontoret Helen og Hard den nye hovedkontoret til SR-Bank, Finansparken, som blir et 5 etasjers kontorbygg på 13000 kvm. (Illustrasjon: Helen & Hard)
Til slutt i denne bolken presenterte arkitektkontoret Helen og Hard den nye hovedkontoret til SR-Bank, Finansparken, som blir et 5 etasjers kontorbygg på 13000 kvm. (Illustrasjon: Helen & Hard)

Utdanningsinstitusjonene stod i fokus under temaet «Trearkitektur og formgivere i morgendagens samfunn». Her presenterte alle de fire skolene både hvordan de arbeider med tre og konkrete byggeprosjekter som studentene har gjennomført.

Dette viste mange interessante prosjekter og synliggjorde at morgendagens arkitekter har gode kunnskaper om bygging med tre. Avslutningsvis presenterte Moelven og Alvdal Skurlag hva industrien kunne bidra med for utvikle morgendagens formgivere.

Her var god informasjon og praktisk kompetanse om bruk av tre de viktigste momentene.

– Som del av forskningsprosjektet «Wood Be Better» har AHO holdt en serie masterkurs der studentene har utviklet trearkitektur i typiske og krevende bysituasjoner. Kursene har fått stor søkning og mange har valgt å jobbe videre med tre også i diplomoppgavene, sier professor Marius Nygaard.

I forhold til «Trebruk og det offentliges muligheter» var tre kommuner invitert til å presentere hvordan det arbeides med bærekraftig byggeri strategisk og gjennom enkeltprosjekter.

Bergen kommune har arbeidet med trebruk i byen i mange år og har bygget både skoler, barnehager og omsorgsbygg. Kommunen har nylig vedtatt en «Grønn strategi» som skal bidra til å senke CO2-utslippene i kommunen.

Her er miljøeffektive bygg – energi og materialvalg – trukket fram som et tiltaksområde. Trondheim kommune har et eget prosjekt – Trebyen Trondheim – som inngår som en del av kommunens byutviklingsstrategi.

Prosjektet har tverrpolitisk forankring og har etablert en byggepraksis hvor bruk av tre prioriteres.

 

Les mer på www.trearkitektur.no

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *