- Det er nettopp under ledelse av mestere at bedriftene vokser og utvikles, så mesterkvalifikasjonen må anerkjennes som den høye kompetansen den faktisk er, sier daglig leder for Mesterbrev, Johanne Wulfsberg-Gamre.

Mesterkvalifikasjon bør gi ansvarsrett i tiltaksklasse 3

Mesterbrevnemnda mener at mesterkvalifikasjonen bør gi godkjenning for å få ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for utførende oppdrag for mesterfagene i byggenæringen.

Det er viktig at det ikke legges unødvendige hindre i veien for at virksomheter med mesterkvalifikasjon skal kunne kvalifisere seg for alle tiltaksklasser innen utførende oppdrag., skriver nenmda i en pressemelding.

Ta hensyn til praksis

Noen mesterbedrifter er rammet av utilsiktede virkninger av de nye reglene – gjennom bortfall av lokal godkjenning.

Vi noterer også at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har erkjent at endring av byggereglene har fått en del utilsiktede negative konsekvenser.

Det er positivt at det i sentral godkjenningsordningen tas hensyn til praksis.

Her jobber Mesterbrev og DiBK i samme retning for å anerkjenne den kompetanseutviklingen som skjer på arbeidsplassen. På enkelte områder gir de nye reglene også fordeler for mesterbedrifter.

 

Små bedrifter må få tilgang til store prosjekter

Det er spesielt viktig for oss å følge opp at mesterbedriftene får tilgang, også til de store prosjektene.

Mesteren har en lederkompetanse som kan brukes i mange typer virksomheter og på ulike nivåer.

Mesterbrevnemnda mener at mesterkvalifikasjonen bør gi godkjenning i tiltaksklasse 3 for utførende oppdrag for mesterfagene i byggenæringen.

For mer informasjon, kontakt daglig leder for Mesterbrev, Johanne Wulfsberg-Gamre.

 

 

En kommentar til “Mesterkvalifikasjon bør gi ansvarsrett i tiltaksklasse 3

  1. Ser av denne artikkel at det omsider går opp for enkelte hvilken konsekvens SAK § 11.3 i sitt krav, gir av konsekvens for senior byggmestre i byggfag. Hyggelig at det nå tas til ordet for en vag orientering om den konsekvens Mesterbrev og Byggmesterforbundet allerede den den 24.arpil og 25.mai i år ble orientert om knyttet til en saksredegjørelse jeg rettet til KDM .

    Hyggelig at det nå tas til ordet for et krav om Mesterutdanningen med tillagt realkompetanse blir sett likestilt med Bachelor på 180 studiepoeng, for prinsipalt sett, er mestre likestilt i utdanning sett opp i mot det utdanningsnivå som menes å favnes, ved dette studiet.

    Knyttet til SAK § 11.3 så har ikke Norge råd til og miste hele 13 455 aktive mestre etter 01.juli 2018 med de samfunns konsekvenser dette gir sett samlet.

    Vil anbefale alle bygg og tømrer mestre og sette seg inn i hva SAK § 11.3 i realitet sier og engasjere seg, for Mesterfaget slik vi kjenner det, står ved et veiskille hvor de fleste mestre over 45 år vil få store endringer i sitt inntektsgivende virke etter 01.juli 2018.

    Takk for deres oppmerksomhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *