(Illustrasjon: Byggmesterforsikring)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Ikke skyld i ulykken – må du likevel betale?

Du har gjort alt riktig. Satt opp sperringer, skilt, gjerde. Men allikevel har det skjedd en ulykke på din byggeplass. Og nå må du betale erstatning?

Mediene sprer skrekkhistorier om byggeprosjekter med store feil og mangler. Vi hører om barn som sniker seg inn på byggeplassen mellom to gjerder og ender opp med å få materialer eller utstyr i hodet.

Historier om fulle ungdommer som forårsake ødeleggelser for flere hundretusener mens de kjører rundt som villmenn med kjøretøy og arbeidsmaskiner de har funnet på en byggeplass er heller ikke ukjent.

Det er mange ulykker og hendelser som kan skje på en byggeplass, og dette til tross for at du har gjort alt «etter boka». Noen av disse ulykkene kan, uansett hvor urettferdig det kan føles, også føre til rettmessige erstatningskrav mot deg og din bedrift.

Men hvorfor er det slik og hvordan kan det ha seg at min bedrift sitter igjen med regningen når vi ikke kan klandres?

Last ned: Gratis forsikringsguide for håndverkere.

Hvem har erstatningsansvar?

Hovedentreprenøren er øverste ansvarlige for selve byggeprosjektet og er derfor den som må sørge for at prosjektet overleveres til byggherren. Byggherren, som er eieren av selve prosjektet, har det øverste ansvaret for at byggeplassen ikke fører til skader på utenforstående.

Hovedentreprenørens ansvar
Som hovedentreprenør er man ovenfor byggherren ansvarlig for utførelsen av hele prosjektet, også for det arbeidet utført av innleide underentreprenører. Som prosjektleder skal du selvfølgelig kunne forvente at en feil begått av en underentreprenør, med de skadene det påfører andres arbeider, rettes av underentreprenøren selv.

Hvis underentreprenøren av en eller annen grunn ikke makter å rette skaden eller gjøre opp for seg er det likevel du som hovedentreprenør som må ta kostnaden.

 

Byggherrens ansvar
Byggevirksomhet er som kjent forbundet med risiko. Selv om man følger alle sikkerhetsinnstrukser til punkt og prikke og tar alle mulige forbehold vil det innimellom skje ulykker. Dette kan være uventede masseutglidninger eller et sprengningsarbeid som går feil, for å nevne noe.

Slike uhell kan føre til skader på rundliggende eiendommer og folk som befinner seg i nærheten. Som byggherre har man det øverste objektive ansvaret for en byggeplass og er derfor i utgangspunktet erstatningspliktig for skader som byggeplassen påfører uteforstående.

Omfanget av dette erstatningsansvaret er det mange som blir overrasket over ettersom det i mange tilfeller også gjelder for hendelser man overhode ikke har kontroll på, som for eksempel et barn som skader seg etter at det har klatret over byggegjerdet.

Noen eksempler fra virkeligheten:

Grunnen sklir ut og forsvinner også under huset til naboen

Når man skal begynne på et nytt bygg begynner man rett og slett på bunnen og jobber seg oppover. Som en konsekvens av at man ikke vet hva som venter kan massene være løsere enn først antatt og dermed skli ut.

Da sklir ikke bare grunnen ut hvor du jobber. Grunnen under nabohuset kan også raskt forsvinne. Som ansvarlig for byggeprosjektet, er du også ansvarlig for ødeleggelsen som er påført naboens eiendom

Spregningsulykker

Selv om du gjør alt etter boken og følger alle forskrifter og regler som er satt for å sikre trygg sprengning, kan uforutsette hendelser allikevel inntreffe. Et område som tidligere var skog ble omregulert til boligområde.

For å sette i gang prosjektet ble grunnentreprenør innleid til å bygge veier og det ble staket ut tomter. For å kunne bygge veier ble det sprengt. Alt ble gjort etter boken, men allikevel løsnet en stor steinblokk og fløy flere hundre meter gjennom luften.

Den havnet 2 meter fra veggen på en bensinstasjon og på et fortau som er skolevei. Selv om det var grunnentreprenøren som utførte jobben som skapte ulykken, er det byggherren som ville stått med ansvaret. I dette tilfellet var det kun flaks som forhindret større skader.

Barn og byggeplasser

Små barn er veldig nysgjerrige på byggeplasser og det har vært flere ulykker hvor barn har kommet seg inn på byggeområder og blitt skadet i større eller mindre grad. Man kan følge alle lover og regler og allikevel få skylden for ulykker som hender med barn eller voksne som har klart å snike seg inn på området.

I 2002 ble en jente skadet på en dårlig sikret arbeidsplass. Fjerdeklassingen var på vei hjem fra skolen og kom seg inn på byggeplassen. Hun gikk mellom en lastebil og en gravemaskin som lesset stein da stein og grus traff henne i hodet og etterlot to dype kutt (kilde).

Hva kan du gjøre for å redusere risikoen?

Det aller viktigste man gjør for å redusere risikoen er å sørge for at man samarbeider med kompetente bedrifter som vet hvordan man skal gjøre en god og sikker jobb, samtidig som de har evne og vilje til å håndtere sitt eget ansvar ovenfor deg som hovedentreprenør.

Videre må man både som byggherre og hovedentreprenør sørge for at alle sikkerhetsforskrifter blir fulgt, at man tar nødvendige forhåndsregler før arbeidet iverksettes og at byggeplassen sikres på en best mulig måte. Det kan også være lurt å informere naboer og andre som naturlig må forholde seg til byggeplassen om hva de skal gjøre og eventuelt ikke gjøre slik at de ikke utsetter seg for fare.

Den delen av risikoen som gjenstår forsikrer man seg mot. Som byggherre og eier av byggeprosjektet kan man tegne en byggherres ansvarsforsikring. Som hovedentreprenør tegner man anbefalte forsikringer tilpasset egen virksomhet, type arbeid som skal utføres og at forsikringen er stor nok til å dekke hele prosjektet. Dette til tross for at underentreprenører skal utføre deler av arbeidet.

Som hovedentreprenør må man også sørge for at alle underentreprenører har gode nok forsikringer slik at de selv kan bære det ansvaret de har påtatt seg.

Å spørre om en fast underentreprenør har forsikringene sine i orden kan for mange føles litt vanskelig. Du og dine leverandører har kanskje jobbet sammen i en årrekke og du stoler på personene du har leid inn. Å spørre om de har forsikringene i orden kan muligens oppfattes som mistillit og resultatet er at du kanskje ikke tørr spørre.

Vit da at mangelen på å sjekke om alle innleide har de nødvendige dekningene i verste fall kan føre til at din bedrift går konkurs, da det er din bedrift som til slutt ender med regningen om underentreprenørene ikke greier å gjøre opp for seg. Det finnes dessverre alt for mange eksempler på at «kjente og kjære» samarbeidspartnere likevel ikke hadde alt i orden.

For å gjøre det lettere å spørre er det bare fortelle din samarbeidspartner at ditt eget forsikringsselskap krever at alle underentreprenører er forsikret. Hvis du er usikker på om leverandørens forsikringer er gode nok anbefales det at du får din egen forsikringsleverandør til å hjelpe deg med å få oversikt over hvor gode disse er.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *