- Høye bøter for selskapene er ikke nok. Vi må også straffe personene som er ansvarlige for lovbruddet, sier næringsministeren.(Illustrasjonsfoto)

Konkurransekrim skal straffe seg

Næringsminister Monica Mæland vil slå hardere ned på ulovlig samarbeid. Konkurransekriminalitet må straffes, også med fengsel.

-Ulovlig samarbeid om priser, markeder og anbud er alvorlig, og kan straffes med fengsel i opptil seks år. Etter at den nye konkurranseloven kom, er ingen personer blitt straffet for konkurransekriminalitet. Nå gjenoppliver vi straffetrusselen, sier næringsminister Monica Mæland.

Veileder for straff

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet lanserer Konkurransetilsynet nå en ny veileder for personstraff.

Veilederen beskriver hva tilsynet vil legge vekt på i vurderingen av hvorvidt en person skal anmeldes eller ikke. Også ledere som ikke selv er involvert, men som kjenner til samarbeidet, kan bli anmeldt.

– Ulovlig samarbeid mellom konkurrenter er en samfunnsskadelig form for økonomisk kriminalitet. Konkurransetilsynet vil prioritere å anmelde personer som gjør alvorlige brudd på konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

 

Vil premiere tilståelser

Målet med den nye veilederen er todelt. For det første gjør den det tydelig hvem som risikerer straff: Den som har begått selve overtredelsen i selskapet, men også ledere som visste om overtredelsen, men uten å stoppe den.

I tillegg skal det bli lettere å melde fra om ulovlig samarbeid. Konkurransetilsynets nye veileder legger opp til at personer som har gjort straffbare handlinger, men som er den første til å avsløre kartellet, kan slippe å bli anmeldt.

-Konkurransekriminalitet er like alvorlig som korrupsjon, og dessverre like vanskelig å avdekke. Vi er avhengig av at de som deltar i lovbruddet melder seg og samarbeider, sier Mæland.

Selskaper kan få full straffefrihet ved å være den første til å avsløre en kartellvirksomhet, og legge alle kort på bordet. Instruksen legger opp til omlag samme ordning for personer.

-Dette vil gjøre karteller mye mer ustabile, og bedriftene vil ha mindre å tjene på sånne lovbrudd, sier Mæland.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *