Ordfører Roger Osen (th) og byggmester Egil Grande signerer avtalen. (Foto: Smøla kommune)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Byggmesteran signerte storavtale

Nå skal nye Smøla barne- og ungdomsskole reises. Nylig signerte Byggmesteran AS ved daglig leder Egil Grande avtalen med kommunen.

– Dette er en merkedag for Smøla, og jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Byggmesteran AS sa ordfører Roger Osen og overrakte Grande et kommuneflagg.

Les også: Har jobb til 70 ut 2017

Viktig dag i Smøla

Et samstemt Smøla kommunestyre godkjente i møte den 13. april 2016 forprosjektet for Smøla barneskole og Smøla ungdomsskole, og fattet investeringsvedtaket om bygging av en skole for 146 millioner kroner.

(Illustrasjon: Smøla kommune)
(Illustrasjon: Smøla kommune)

Den nye skolen skal stå ferdig fra Byggmesterans side den 26. juni neste år, da de skal overlevere et rent bygg til Smøla kommune. Mandag 21. august 2017 skal skolen åpne sine dører for alle Smølas grunnskoleelever.

 

Stor jobb venter

Offisiell byggestart er mandag 6. juni, men ifølge kommunen sier Egil Grande i Byggmesteran AS  at det vil bli igangsatt forberedende arbeider allerde i mai. Det er lagt en detaljert milepælsplan for byggeprosessen:

I begynnelsen av august vil Overhalla betonbygg begynne monteringa av ferdige betongelementer. Den 25. november skal bygget være under tak som tett bygg. Utomhusarbeider skal ferdigstilles i april 2017, og med endelig overtakelse av bygget altså den 26. juni 2017.

Det er nå en stor arbeidsinnsats som står framfor både kommunen og Byggmesteran, og det må påregnes en god del aktivitet i området rundt Hopen sentrum. På det meste vil Byggmesteran ha 30 – 40 mann på plass, i tillegg til at de tar sikte på samarbeid med lokalt næringsliv om lokale leveranser.

Mandag 13. april 2016 var det møte på rådhuset der det lokale næringslivet på Smøla var invitert til å komme i kontakt med Byggmesteran AS, skriver kommunen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *