(Illustrasjon: Dibk)

Slik vurderes vekttall og studiepoeng

Det stilles krav til kompetanse og utdanning for å erklære ansvar i en byggesak og for å få sentral godkjenning. Henvisningen til studiepoeng i byggesaksforskriften angir hvilket utdanningsnivå som kreves.

Før et foretak påtar seg ansvar i en byggesak, må det ha den formelle kompetansen på plass, skriver direktoratet for byggkvalitet på sine nettsider.

Utdanning på tilsvarende nivå

Kravene til utdanning tar utgangspunkt i fire utdanningsnivåer. Hvilket utdanningsnivå som kreves for å erklære ansvarsrett i en byggesak og for å få sentral godkjenning, avhenger av funksjon og tiltaksklasse.

Hvordan tidligere tiders utdanning basert på vekttall skal vurderes opp mot dagens utdanning basert på studiepoeng, kan for enkelte oppleves noe uklart.

– Studiepoeng er tatt med som alternativ nivåangivelse i byggesaksforskriften for å beskrive hvor omfattende et studienivå er. Ved å angi studiepoeng blir det enklere å sammenlikne utdanning på høgskole- og universitetsnivå på tvers av land og utdanningsinstitusjoner. Studiepoeng erstatter den tidligere norske betegnelsen vekttall, forklarer jurist og seniorrådgiver Frode Grindahl i Direktoratet for byggkvalitet.

– Henvisningen til studiepoeng i byggesaksforskriften angir hvilket nivå som kreves. Det betyr for eksempel at tidligere utdanning på ingeniørnivå som fulgte en annen reform med andre grader, likestilles med dagens bachelorutdanning. Vi har valgt å bruke begrepet eller tilsvarende for å få fram dette, avslutter Grindahl.

 

annonse

Krav til den faglige ledelsen

Ifølge forskriften skal foretak som påtar seg ansvarsrett i en byggesak ha en faglig ledelse som har eksamen eller en annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Foretak som søker om sentral godkjenning skal ha en faglig ledelse med utdanning som er relevant for foretakets godkjenningsområde.

Det er vedtatt en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Dette innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale godkjenning på bakgrunn av langvarig praksis. Bestemmelsen gjelder fram til 1. juli 2018. Etter denne datoen skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut.

 

 

Kommenter

Del denne artikkelen