- Dette er ikke tiden for å "mekke" på yrkesfagene, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Byregjeringen vil hjelpe yrkesfagene

Rekruttering: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo vil ikke bare «mekke» på yrkesfagene. På et fagseminar ba han alle parter om å bidra til økt rekruttering og et bedre arbeidsliv for lærlinger.

«For få elever søker yrkesfag i Oslo, for få av dem gjennomfører og det arbeidslivet som venter fagarbeiderne må bli mer attraktivt.»

Les også: Vil ha forslag til fremtidens yrkesfag

Fagseminar om utfordringene

Det var den realistiske innledningen til byregjeringens fagseminar om yrkesfagene.

Byrådet vil legge frem en egen melding om yrkesfagene i løpet av høsten 2016, og med seminaret håpet kommunen å få flere innspill og forslag til tiltak som kan øke rekrutteringen.

Det trengs:

  • I skoleåret 2015/2016 søkte 30 prosent av Osloelevene som skulle begynne på Vg1 et yrkesfag. I resten av landet søkte halvparten yrkesfag.
  • Færre enn seks av ti som starter på yrkesfag i Oslo fullfører og består i løpet av fem år.
  • Mangel på skikkelige lønns- og arbeidsforhold i enkelte bransjer, og mye deltid og midlertidighet innen andre, er lite tiltrekkende på de som vurderer yrkesfag.
  • Mange ungdommer oppfatter yrkesfag som et lukket løp med få muligheter for videre utdanning og karriere etter at fag- eller svennebrevet er oppnådd.

2 av 100 søkte bygg- og anlegg

– Yrkesfagene er en del av løsningen når vi skal møte befolkningsveksten, sa byrådsleder Johansen til en fullsatt bystyresal i rådhuset.

– Men ifjor søkte 70 av 100 studieforberedende linje, mens bare 2 av 100 søkte bygg- og anleggsfag. Hvem skal bygge boligene fremover? Vi vil være en million innbyggere i Oslo i 2040.

Johansen fortalte at han hadde besøkt mange byggeplasser under sin valgkamp. Som tidligere håndverker syntes han det var trist å se byggeplasser der få kunne snakke sammen og ha et sosialt fellesskap.

– Idag får 1 av 3 avtalt arbeidstid etter at de har tatt fagbrevet. Det er ikke rart at foreldre advarer barna sine mot slike arbeidsforhold og dårlig jobbsikkerhet, sa Johansen.

Byrådslederen oppsummerte at yrkesfagene trenger bedre hjelp enn at man «mekker» litt inne i selve fagene eller dagens utdanningsløp. Det vil bare forstyrre.

Istedet må fokus være på å engasjere barn og unge til praktisk læring om yrkesfagene langt tidligere.

Byregjeringen i Oslo vil også bruke kommunens makt som innkjøper til å bedre arbeidslivet som møter lærlingene når de er ferdige på videregående.

– Vi må gjøre noe med drivkreftene som gir yrkesfagene dårlige kår, sa byrådsleder Raymond Johansen.

 

Mange er usikre og vingler

Flere forskere fra Fafo og høyskoler kom med sine innlegg om yrkesfagenes mangler og utfordringer. Blant de mest relevante var innlegget til rådgiver ved Elvebakken videregående skole, Nina Løfsnes.

Rådgiveren har veiledet potensielle søkere til yrkesfagene lenge, og pekte særlig på en utfordring som raskt kan møtes:

– Mange vingler og er usikre i tiende klasse. Da blir de opptatt av å holde sine studiemuligheter «åpne» – og yrkesfagene oppfattes som et lukket løp, uten muligheter for videre utdannelse etter fagbrevet, fortalte Løfsnes.

Utdanningslop_web

At det å ta et yrkesfag tvert imot gir MANGE muligheter både underveis og etterpå, er sterkt underkommunisert til ungdomsskoleelevene. Her kan mye gjøres.

– Mange ombestemmer seg når de innser hva studieforberedende innebærer, men det å bytte til et yrkesfag er krevende. Mange tar ikke den kampen, sa Løfsnes som prøver å bevisstgjøre sine elever om hva de virkelig liker.

Alt for mange ungdommer tror at utdannelse er et nåløye man bare skal presse seg gjennom med mange års passive studier. At du kan bli gründer, gå videre i utdannelsen etter fagbrevet og trives som praktiker, det er ukjent for alt for mange.

Mathias Thoresen tok fagbrev som servitør, gjorde det stort i Yrkes-VM og skulle samme kveld servere Kongen. Yrkesfagene trenger flere motiverte søkere som han.
Mathias Thoresen tok fagbrev som servitør på tross av foreldre og skolens advarsler. Nå har han gjort det stort i Yrkes-VM og skulle samme kveld servere Kongen på sin nye arbeidsplass. Yrkesfagene trenger flere motiverte søkere som han.

Innspill fra fag og forbund

Etter at forskere og politikere var ferdig, slapp LO og NHO til. Langt på vei var de enige om utfordringene og løsningene.

– Ungdom vil ha det samme arbeidslivet som voksne. De ønsker å bli fast ansatt, ha en sikker arbeidsplass og et sosialt miljø. Men i dag når Oslos byggebransje består av 50 prosent bemanningsbyråer, blir det vanskelig sa LOs representant.

Både LO og NHO mente det var positivt at Oslo kommune vil skjerpe kravene i sine anbudskontrakter. Østlandets største oppdragsgiver innen bygg kan oppnå mye hvis de virkelig gir mer arbeid til seriøse bedrifter med egne ansatte og lærlinger.

Styreleder Anders Larmerud i Oslo Håndverks- og Industriforening var en av de siste som tok ordet:

– Mange skoleelever i Oslo har ikke forutsetning for å gå yrkesfag. Du stiller dårlig om du ikke har tatt i en hammer før du begynner, sa Larmerud og oppfordret til økt tilgang på praktisk læring i barnehagen og grunnskolen.

Veilederne i Osloskolene trenger økt kunnskap om mulighetene i yrkesfagene, mente Larmerud. Idag kan elever med gode karakter bli frarådet å søke, fordi veileder kan for lite om tema.

– Yrkesfagene trenger enere og forbilder. De smarte må også søke yrkesfag, oppsummerte Anders Larmerud.

 

Du kan si din mening om yrkesfagene til Oslo kommune her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.