Villaene i Svedalen ble oppført i 2000 og eierne anla sak i fellesskap for åtte år siden.

Dømt for dyr byggefeil

Svensk høyesterett har dømt til fordel for 32 villaeiere i Sverige: Myresjöhus AB må nå svare for sin løsning med ett trinns tettede fasader som er brukt i tusenvis av bygg.

I en dom 22. desember ifjor fastslår svensk Høyesterett at Myresjöhus AB har handlet særdeles uaktsomt da byggefirmaet oppførte opptil 30.000 boliger med en rimelig, men teknisk godkjent byggemetode.

– Dommen gjør at vi ikke lenger kan stole på godkjennelser, sier direktør Joakim Henriksson i Myresjöhus.

Enormt antall bygg

Ifølge svenske byggeorganisasjoner kan feilen omfatte så mange som 160.000 bygg i Sverige. De har blitt bygget med et tynt fasadeskall av plastbasert puss på en konstruksjon av organiske matrialer som ikke tåler fukt. En såkalt ett trinns tettede fasader:

Fuktskade i bygg oppført med metoden. (Foto: Cision / Tegelinformation.se)
Fuktskade i bygg oppført med metoden. (Foto: Cision / Tegelinformation.se)

Når fasaden blir utett, trenger fukt inn i konstruksjonen og omfattende skader kan oppstå.

Etter dommen er Myresjöhus AB og mange andre byggefirmaer som har benyttet metoden, potensielt ansvarlige for oppståtte fuktskader i byggenes fasader.

Man har beregnet at rehabilitering av skadene og installering av ventilasjon i et bygg vil koste mellom 350 til 400.000 svenske kroner.

Om mange huseiere nå følger etter med egne søksmål eller vil annullere kjøp, kan det bli snakk om milliarder i utgifter for byggefirmaene. Mange eiere har lenge signalisert at de vil det.

Godkjent metode

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) hadde godkjent metoden og tekniske vurderinger har vært en viktig del av den åtte år lange rettsstriden.

Først vant de 32 huseierne saken i tingretten, tapte i appeldomstolen og vant endelig i Høyesterett – selv om det fortsatt gjenstår flere momenter, blant annet om garantiperiodens gyldighet og om avgjørelsen også skal gjelde for nye eiere, skriver svenske Byggvärlden.

– Dommen sår alvorlig tvil om byggebransjens forpliktelser i forhold til selv å undersøke i forveien hvilke godkjente byggemetoder som kan benyttes, sa direktør Joakim Henriksson i Myresjöhus til Byggvärlden.

I dommen fastslås det at teknisk godkjennelse i seg selv ikke er nok til ukritisk å oppføre så mange boliger uten at byggemetoden etterprøves i større grad enn det ble gjort i dette tilfellet.

 

Risikabel byggemetode

Løsningen baserer seg på at man ikke har et ventilasjonslag mellom gavlens ytterste lag og resten av konstruksjonen.

I dommen heter det at entreprenørene sparte 20.000 kroner per bolig ved å bruke den uventilerte fasadekonstruksjonen, som retten nå kaller en alvorlig feilkonstruksjon.

Metoden stiller store krav til fukttettheten i det ytterste laget, siden den minste grad av fukt som trenger igjennom, vil påvirke resten av konstruksjonen.

Opptil 160.000 svenske boliger og bygg kan være omfattet av byggefeilen. (Foto: Cision / Tegelinformation.se)
Fin på utsiden. Opptil 160.000 svenske boliger og bygg kan være omfattet av byggefeilen. (Foto: Cision / Tegelinformation.se)

Under rettssaken og i mediene har stadig flere vitner sagt at Myresjöhus burde ha visst at  byggemetoden var risikabel.

Takstmenn var tidlig ute og advarte mot metoden og løsningen har også vært kritisert i blant annet USA. Allerede i 2007 hevder en pensjonert takstmann at fuktskadene begynte å vise seg.

Hva med Norge?

Myresjöhus er i dag en del av konsernet BWG Homes som eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge og Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige.

Etter OBOS sitt oppkjøp av BWG Homes-konsernet i 2014, er OBOS eier av Block Watne AS og  Hetlandhus AS i Norge samt Myresjöhus AB, SmålandsVillan AB og Kärnhem AB i Sverige.

Selskapene inngår i OBOS Boligutvikling som ledes av konserndirektør Arne Baumann.

Byggmesteren har i dag vært i kontakt med den norske ledelsen i BWG Homes, som vil komme med en kommentar i saken etter å ha rådført seg med sine kollegaer i Sverige.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *