Kjøpere og selgere er amatører som navigerer i ukjent farvann, mener Norges Eiendomsmeglerforbund. (Foto: Stortinget.no)

Stortingsvedtak om tryggere bolighandel

Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger. Avhendingsloven og Bustadoppføringsloven må nå samordnes og revideres, mener eiendomsmeglerne.

I lang tid har det norske eiendomsmarkedet vært preget av for mange tvister.

Med vedtaket i Stortinget torsdag 26. november kan regjeringen fortsette arbeidet med å lage et lovverk som gir sikrere kjøp og salg av eiendom.

Revidere lovverket

Eiendom Norge er blant organisasjonene som lenge har ment at lover som angår kjøp og salg av eiendom (Avhendingslova og Bustadoppføringslova) bør samordnes og helt eller delvis revideres.

Dagens avhendingslov har ikke gjennomgått større revideringer siden ikrafttredelsen for over 20 år siden. Det er vektige argumenter for at lovverket bør harmoniseres med øvrig lovgivning som blant annet Lov om Eiendomsmegling fra 2008, samt utviklingen i samfunnet for øvrig.

Amatører i ukjent farvann

– Bolighandelen er preget av høy risiko før kjøpere og selgere. Kjøpere og selgere er amatører som navigerer i ukjent farvann. Derfor er det nødvendig å klargjøre ansvarsforholdene og flytte risiko fra amatører til profesjonelle parter i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I vedtaket heter det at «Stortinget ber regjeringen sette i gang en rask revisjon av avhendingsloven med formål om å tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter. I en slik gjennomgang må det vurderes om selgers informasjonsplikt skal omfatte boligens tekniske tilstand, og om de gode erfaringene fra den danske ordningen kan overføres til norsk lovverk.»

 

Hva kan gjøres?

Eiendom Norge mener at et nytt transaksjonslovverk bør regulere alle typer boligomsetning, uavhengig av bruk av eiendomsmegler. Det har de siste årene kommet en rekke reguleringer av regelverket knyttet til boligtransaksjoner. De fleste reglene er gode, og har gjort et trygt boligmarked i Norge enda tryggere.

Flere private transaksjoner

Eiendom Norge mener det er bekymringsfullt at reguleringene nærmest utelukkende knyttes til bruk av eiendomsmegler. Organisasjonen ser en stadig større andel av boligprosjekter uten bruk av megler. Utbyggerne er profesjonelle og ansetter egne selgere, og har en fremtoning som gjør det vanskelig, kanskje til og med umulig, for en boligkjøper å se om megler er ansatt eller ikke, sier Eiendom Norge.

Da blir det umulig for kjøpere å vite at rettighetene er vesentlig svekket ved å kjøpe gjennom en privat profesjonell selger, ifølge Eiendom Norge.

Omgår budrunden

Også ved forbrukerkjøp er dette alvorlig skriver Eiendom Norge. De ser stadig større tendenser til at forbrukerkjøpere henvender seg direkte til selger for å unngå regelverket rundt budgivning som eiendomsmegler er bundet av.

Forbrukere lærer opp hverandre og det er blitt en forventning i markedet at dette skjer. Partene har ofte ikke kunnskap om lovverket, og bestemmelser som tidsfrister på bud, skriftlig budgivning, bransjenorm, kravene til informasjonsinnhenting mv. er ikke gjeldende for en privat boligselger.

Blåser i dagens regelverk

Risikoen for konflikt ved slike transaksjoner er åpenbart vesentlig høyere enn der megler er involvert.

Utfordringen når reguleringer kommer kun i Lov om eiendomsmegling er at mange forbrukere forsøker å omgå regelsettet. Eiendom Norge har blant annet sett en økende tendens i bud direkte fra budgiver til boligselger, nettopp for å omgå tidsfristene som megler må forholde seg til.

Eiendom Norge mener at det også er behov for en gjennomgang av flere av bustadoppføringslovas bestemmelser. Lovverket er viktig både for å regulere ansvarsforholdet i transaksjonen og for rammebetingelsene ved bygging av nye boliger,

Eiendom Norge mener blant annet at garantikravene i loven er unødvendig sterkt kostnadsdrivende og konkurransevridende.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *