Rekkehus bør alltid isoleres i takplanet. (Foto: Sintef Byggforsk)

Unngå brannspredning i rekkehus

For å hindre brannspredning mellom boligene, anbefaler Sintef Byggforsk at rekkehus alltid isoleres i selve takplanet.

Spredning av brann mellom boenheter i rekkehus er den største brannutfordringen i tett trehusbebyggelse, skriver Sintef Byggforsk.

Varmeisolasjon, tetting og lufting av tak

Brann i loftsrom sprer seg ofte raskt til flere boenheter som følge av utilfredsstillende seksjonering av loftsrommene og loftkonstruksjoner med liten brannmotstand. Rekkehus bør derfor bygges med isolerte loftsrom.

Det er tre hovedprinsipper for plassering av varmeisolasjon, tetting og lufting i tak:

Skrå tak med varmeisolerte loftsrom, skrå tak med luftede loftsrom og flate, kompakte tak. (Illustrasjon: Trehus, Sintef Byggforsk)
Skrå tak med varmeisolerte loftsrom, skrå tak med luftede loftsrom og flate, kompakte tak. (Illustrasjon: Trehus, Sintef Byggforsk)

Takkonstruksjoner med varme loftsrom eller flate kompakte tak har best sikkerhet mot brannspredning, og rekkehus og andre hustyper i tett småhusbebyggelse bør derfor bygges på denne måten.

En brann vil også kunne spre seg til taket i naboleilighet eller nabohus via gesimsene. Men når takflatene er isolert i hele lengden fra gesims til møne, blir brannspredningen mer begrenset, og kan lettere slokkes. Skrå tak med varmeisolasjon langs hele takflaten gir også mindre risiko for fuktproblemer som følge av inndrev av snø og regn fra utsiden eller kondens ved luftlekkasjer fra innsiden.

 

Les mer

Referanseverket Trehus gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus.

Boka følger gjeldende myndighetskrav og standarder, og er tilpasset norsk klima og passivhusnivå.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *