Oljesmellen gjør at bygg- og anlegg blir stadig viktigere for Norges økonomi. (Foto: BNL)

Snart landets største næring

Økt etterspørsel etter boliger og transportinfrastruktur gir vekst i bygg- og anleggsnæringen. Den store utfordringen er rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.

Norsk oljeindustri sliter med lav pris og nedbemanninger. Nå mener flere forskere at bygg- og anleggsbransjen snart kan være landets største næring, skriver Dagens Næringsliv.

Går forbi i 2017

Ifølge prognoser avisen har fått av rådgivningsselskapet Insenti, basert på Statistisk sentralbyrås (SSB) strukturstatistikk for bygg- og anleggsvirksomhet, vil bygg- og anlegg passere  oljenæringen innen 2017, målt i antall sysselsatte.

Samtidig forskerne påpeker at tallgrunnlaget er usikkert og at begge næringenes størrelse avhenger av øynene som ser.

– Det kan tenkes at disse to næringene er ganske jevnstore for tiden, sier SSB-forsker Ådne Cappelen.

Ifølge forskeren vil særlig anleggsnæringen ha gode tider fremover, siden det satses mye på transportinfrastruktur i Norge.

 

Rekruttering avgjør vekst

For byggeselskapene vil det være tilgang til ansatte med riktig kompetanse som gjør veksten i bransjen vanskelig, sier toppsjef Bjørn Grepperud i Insenti til avisen.

Selv om oljenæringen har omfattende nedbemanninger, opplever byggenæringen fortsatt vansker med å få tak i nok og kvalifisert arbeidskraft som ingeniører.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft blir trukket frem fra bedriftene som en utfordring. 40 prosent av bedriftene svarer at de ikke får tak i den kvalifiserte arbeidskraften de ønsker, ifølge en undersøkelse fra BNL.

– Mangelen på kvalifisert arbeidskraft hindrer nye investeringer, advarte BNL-sjefen Jon Sandnes tidligere i år.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *