Ber næringen samles om skjerpet lærlingeklausul

Nå må byggenæringen samles om en skjerpet lærlingklasul, appellerer Byggmesterforbundet.

I en uttalelse vedtatt på landsmøtet i Stjørdal fredag, viser Byggmesterforbundet til at myndighetene har innført krav om lærlingklausul i offentlige anskaffelser. Myndighetene har senere presisert at det må være lærlinger i tiltaket.

– Det gir vi vår fulle tilslutning, sier Byggmesterforbundet i uttalelsen.

Samtidig uttrykker forbundet bekymring for at ikke næringen selv skal bidra slik at lærlingeklausulen blir oppfylt.

– Det vil være et paradoks hvis næringen selv ikke kan samle seg om et regelverk som ivaretar de nødvendige hensyn når myndighetene erkjenner at det er nødvendig å ta grep, heter det i uttalelsen.

Byggmesterforbundets landsmøte forventer at det kommer på plass en skjerpet lærlingeklausul som virker slik at det blir flere lærlinger i alle fag. Videre at den styrker markedsmulighetene for svennebedrifter med lærlinger.

 

Skjerpe reglene i 7 punkter

Forbundet foreslår deretter å endre offentlige anskaffelsesregler på 7 punkter for å oppnå dette.

  1. Der det foreligger et klart behov for lærlinger i en bransje, og omfanget av behov for faglært arbeidskraft knyttet til oppdraget og kontraktens varighet tilsier det, skal det stilles krav til bruk av lærlinger.
  2. Kravet til lærlinger i leveransen skal fremkomme av konkurransegrunnlaget.
  3. Lærlingen(e) kan komme fra ethvert EU/EØS-land omfattet av en yrkesopplæring som faller innenfor lærlingeklausulens hensikt, hvor den utenlandske ordning ivaretar et utdanningsmessig formål.
  4. Side-/ underleverandør innenfor fagområder med lærlingeordning og definert lærlingebehov må også underlegges lærlingeklausulen, og derfor må disse være offentlig godkjent lærebedrift og forpliktes til å bidra med lærlinger i prosjektene.
  5. Dersom leverandøren(e) kan dokumentere at det er gjennomført hensiktsmessige tiltak for å fremskaffe lærlinger som ikke har ført frem, kan leverandøren anmode oppdragsgiver om bistand til å fremskaffe lærlinger. Dersom oppdragsgiver ikke kan bistå, bortfaller lærlingekravet.
  6. I alle utlyste konkurranser om rammeavtale for offentlig myndighet hvor det er arbeider i en bransje innenfor yrkesfag med klart behov for lærlinger, skal lærlingeklausul legges til grunn. En oversikt over inngåtte kontrakter må være offentlig tilgjengelig, slik at alle kan kontrollere at dette er leverandører som er offentlig godkjent lærlingebedrift.
  7. For å bidra til en ønsket utvikling i antall læreplasser gjennom offentlige anskaffelseskontrakter, innføres et «Følg og forklar prinsipp». Dette innebærer at dersom offentlige virksomheter ikke benytter lærlingeklausulen i relevante kontrakter, skal virksomhetens begrunnelse dokumenteres skriftlig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *