Fra overleveringen av rapporten "Enkelt å være seriøs" i august 2014. (Foto: BNL)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Skjerpet sentral godkjenning

Regjeringen foreslår strengere lovbestemmelser i den nye ordningen for sentral godkjenning som nå er ute på høring. – Det er veldig mye bra i forslaget. Regjeringen følger i stor grad opp forslagene i rapporten Enkelt å være seriøs, sier Jon Sandnes i BNL.

Fredag sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut på høring sitt forslag om forbedring av den sentrale godkjenningsordningen av foretak. Etter innspill fra byggebransjen foreslås det her at også HMS, skatteopplysninger og lønnsopplysninger være en del av registreringen.

Les også: Verktøy 1: Sentral godkjenning

Kravene skjerpes

I høringsnotatet foreslås det at DiBK kan kreve dokumentasjon på betaling av skatter og avgifter, samt at lønns- og arbeidsforhold er i orden for å gi sentral godkjenning av foretak.

I dag kreves det kun dokumentasjon på kompetanse, noe mange i byggenæringene har pekt på er utilstrekkelig.

Proposisjonen inneholder forslag til forskriftshjemler som åpner for at man kan stille krav til sentralt godkjente foretak om skattebetaling med videre, i tillegg til kvalifikasjonskrav. Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak, skriver departementet i høringsuttalelsen.

Lovforslaget

De nye forskriftshjemler åpner for at man kan stille andre krav enn rene kvalifikasjoner til sentralt godkjente foretak.

Dette innebærer at sentral godkjenning gir tydeligere indikasjoner på foretakenes seriøsitet. I forslaget til proposisjon drøftes utgangspunktene og rammene for slike regler. Det vises  til valg som må gjøres i det videre arbeidet med utfyllende forskrifter.

Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt godkjente foretak. Disse kravene og øket tilsyn med foretakene fra den sentrale godkjenningsordningen skal sammen bidra til sikkerhet for at sentralt godkjente foretak utfører arbeid i tråd med krav i plan- og bygningslovgivningen.

På dette grunnlaget åpnes det for at det på sikt kan innføres enkelte lempninger i visse regler for behandling av byggesaker der foretak er sentralt godkjent.

Men som det påpekes: En forutsetning er at praksis etter noen tid viser at sentral godkjenning faktisk innebærer en kvalitetssikring i foretakene som er god nok.

Forslaget skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016, samtidig som ordningen med krav om lokal godkjenning av foretak i byggesaker oppheves.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *