Innføringen av den nye boligsalgsrapporten har ikke gått som planlagt. (Illustrasjonsfoto.)

Eiendom Norge bryter med takstmennene

Takstmannforeningene NTF og NITO Takst beklager sterkt at Eiendom Norge uventet trekker seg fra avtalen om en ny boligsalgsrapport kort tid før innføringen. Rapporten skulle bidra til å redusere antallet konflikter etter salg av bolig.

NTF og NITO Takst skriver i en pressemelding at de er skuffet over oppførselen.

Partene inngikk i 2013 avtale med Eiendom Norge om bruk av tilstandsrapport basert på en teknisk tilstandsanalyse (NS3600). Bakgrunnen for avtalen var et initiativ fra Eiendom Norge som hadde fattet vedtak om å innføre obligatorisk boligsalgsrapport fra 2015. Formålet med avtalen var blant annet å redusere det høye antallet konflikter i forbindelse med boligtransaksjoner.

Går tre uker før

Eiendom Norge har i brev datert 2. desember 2014 meddelt at de trekker seg fra avtalen. NTF og NITO Takst er uenige i at Eiendom Norge har anledning til dette. Eiendom Norges tilbaketog er uakseptabelt både for oss som avtaleparter og ikke minst for norske forbrukere som skal kjøpe og selge bolig i det norske boligmarkedet.

Eiendom Norges synspunkt er at avtalen er ugyldig av konkurranserettslige grunner, og at Eiendom Norge derfor kan trekke seg fra avtalen. Bakgrunnen er Eiendom Norges egen forståelse av innholdet på et møte mellom organisasjonen og konkurransetilsynet.

Det foreligger ingen skriftlige uttalelser fra Konkurransetilsynet om avtalen, og vi har i vår egen dialog med Konkurransetilsynet fått en klar forståelse av at tilsynet, i motsetning til hva Eiendom Norge sier, ikke har gjennomført noen juridisk vurdering av avtalen. Eiendom Norges begrunnelse virker derfor vikarierende og svært underlig kun tre uker før avtalen skulle ha trådt i kraft.

Forunderlig

– NTF og NITO Takst har ingen reell mulighet til å fremtvinge at Eiendom Norge etterlever avtalen i tråd med dens innhold. Det krever en vilje til å etterleve avtalen som Eiendom Norge simpelthen ikke har.

– Vi må derfor med skuffelse konstatere at avtalen ikke vil bli satt ut i live slik vi hele tiden har forutsatt, sier Espen Fuglesang,administrerende direktør i NITO takst

– Som bransjeorganisasjoner har vi investert i en avtale som vi inngikk etter initiativ fra Eiendom Norge, fordi Eiendom Norge ønsket å rydde opp i et høyt konfliktnivå i boligsalgsmarkedet og bedre sin egen bransjes omdømme.

– Det framstår for oss som svært forunderlig at Eiendom Norge nå kun få uker før ikrafttredelse setter til side en hel avtale etter to år med forberedelser og investeringer. Dette er etter vårt syn useriøst og uakseptabelt, sier Are Huser, adm. direktør i Norges Takseringsforbund

Holder fast ved oppstartsdato

NTF og Nito Takst vurderer saken slik at det er viktig å stå fast på vedtak og ambisjoner om å innføre Boligsalgssrapporten som ny standard ved å tilby denne fra 1. januar.

Ved å trekke seg fra avtalen har Eiendom Norge skapt en uklar situasjon med mange ubesvarte spørsmål. De respektive styrene vurderer nå hvordan de best mulig kan sørge for at den nye boligsalgsrapporten tas i bruk til tross for at Eiendom Norge har trukket seg fra avtalen, skriver NTF og Nito Takst avslutningsvis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *