Illustrasjonsfoto.

Fikk kvart million i dagbøter

Det manglende rekkverket rundt terrassen i den nybygde boligen ble dyrt for entreprenøren. «Vesentlig del av utearealet» mente Boligtvistnemnda som ga klager fullt medhold.

Prisen for et forsinket rekkverk og dermed ferdigstilling av en arkitekttegnet bolig endte på til sammen nesten tre hundre tusen kroner for en anonym entreprenør, ifølge Boligtvistnemndens vedtak og nettavisen E24.

270 byggedager

15. september 2012 var oppstart for bygget til 3,26 milloner. Med 270 dagers avtalt byggetid, pluss feriedager, skulle huset ifølge nemnda stått ferdig 26. juni 2013.

Men rekkverket rundt terrassen i andre etasje manglet. Likevel fikk boligkjøperne brukstillatelse fra kommunen og flyttet inn.

Så gikk sommeren uten at rekkverket kom på plass, står det i nemndens vedtak.

Uenig i dagbøter

Boligkjøperne fikk da en snekker til å gjennomgå det som gjensto, og kontaktet entreprenøren i august om at forsinkelsen begynte å bli kostbar for ham.

Svaret, ifølge nemndas vedtak, var at han ikke var enig i parets «fremstilling av dagbøter».

Så den 10. september signerer paret den formelle overtagelsesprotokollen, uten at rekkverket var på plass rundt terrassen. Så fremmer de krav, gjennom advokat, om dagmulkt for 69 dagers forsinkelse, på 254.884 kroner.

Ikke sentralt?

Entreprenøren nekter å betale via sin advokat, som mener at det manglende rekkverket ikke ga forbrukerne en rimelig grunn til å nekte overtagelse, fordi mangelen ikke berørte et «sentralt bruksområde» i boligen.

I tillegg påpekes det at paret selv valgte å flytte inn 5. juli, uten terrasse-rekkverket, og at kommunen hadde gitt boligen brukstillatelse på tidspunktet.

Dermed må boligen anses som overtatt kun få dager etter fristen, og da kan det ikke kreves dagsbøter i månedene frem til overtagelsesprotokollen ble signert, mente entreprenørens advokat.

Likevel ble boligkjøperne tilbudt 20.000 i erstatning. Det avslo de.

Vesentlig

De tok så saken inn for Boligtvistnemnden, som ga dem fullt medhold.

I sin konklusjon viser nemnda til Budstadsoppføringslovas paragraf 14, som sier at overtagelse skjer ved innflytning – om arbeidet er fullført.

«Selv om boligen innvendig var fullt brukbar, så gjensto det å få på plass rekkverket på terrassen. Terrassen fremstår som relativt stor, og den utgjør utvilsomt en vesentlig del av det anvendelige utearealet, spesielt sommerstid», heter det i nemndens vedtak.

Dermed er det tidspunktet for formell overtagelse, og ikke innflytningen, som må legges til grunn, konkluderer nemnda.

Totalt måtte entreprenøren dermed ut med dagmulkter på til sammen 250.884 kroner. I tillegg fikk klageparten 45.000 kroner for det forsinkede rekkverket.

Men advokatomkostningene fikk de ikke dekket.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *