Statsbyggsjef Harald Nikolaisen vil ha færre ulykker i norsk byggeindustri. (Foto: Statsbygg)

Vil ha færre ulykker

– Skadetallene i norsk byggeindustri er for høye, mener administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. Selv om han leder en bedrift som relativt sett har få ulykker i løpet av året, er han klar på at både hans egen organisasjon og bransjen må forbedre seg.

Rundt 100 mennesker fikk varige men etter arbeidsulykker på norske byggeplasser i fjor, mens 8000 hadde sykefravær etter uhell.

 

HMS-charter

– Det må vi gjøre noe med, sier Nikolaisen. Og noe er gjort: Tidligere i sommer undertegnet Statsbyggsjefen en helse-, miljø og sikkerhetserklæring (HMS-charter) sammen med flerfoldige aktører i byggenæringen, der partene har forpliktet seg til å arbeide aktivt med forebygging av arbeidsulykker.

Statsbygg hadde 15 personskader i 2013, og har hatt tre hittil i år.

– 15 på et helt år er i og for seg ikke et skremmende tall, men det er 15 for mange. Enhver personskade er uønsket på våre byggeplasser, og det holder ikke å si at vi er blant de flinke i klassen, påpeker Nikolaisen.

 

Nestenulykkene

I tillegg til økt rapportering om ulykker, mener Statsbygg-sjefen også at det er viktig også å fokusere på nestenulykkene.

– Disse er det viktig å være åpne om, mener han. – Vi må lære av dem, og følgelig få ned ulykkestallene.

Nikolaisen ønsker selv å føre an ved å informere om skader på egne arbeidsplasser. Den siste ulykken var et fall fra stillas, som endte med ribbensbrudd.

– Det var bare flaks at det ikke gikk verre. Ved dødsulykker går Arbeidstilsynet inn og beskriver detaljert hva som skjedde. Fordi denne ulykken ikke førte til varige mén, får tilfellet ikke noe særlig oppmerksomhet. Det må vi snu. Vi må fortelle og analysere og jobbe systematisk for å lære av det som skjedde.

 

Offentliggjøring

Når styringsgruppen for charteret møtes onsdag, vil Statsbyggsjefen foreslå, ikke bare en offentliggjøring av arbeidsulykkene i hver enkelt bedrift, men også en bedriftsvis rapport om nestenulykker.

Nikolaisen ser for seg en frivillig ordning der byggherrer publiserer ulykkene og nestenulykkene sine. Han vil ta opp med bransjen i hvilken form dette bør skje. Nikolaisen mener byggebransjen også må diskutere sitt noe ensidige bruk av pris som tildelingskriterium for byggeoppdrag.

– Systematisk HMS-arbeid må brukes som er kriterium i anbudsrunder, avslutter Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.