Ved å følge et slikt enkelt flytdiagram kan man få sjekket om et produkt tilfredsstiller kravene, ironiserte Eirik Wærner, som er miljørådgiver og lever av å veilede bransjen i slike spørsmål.

Enklere miljøvalg

Med mer informasjon om et produkts egenskaper skal det bli enklere å gjøre de riktige valgene når man skal finne miljøvennlige materialer. Det er tanken bak de mange pålegg produsenter nå får om å merke sine produkter slik at kundene kan se hva materialene egentlig inneholder.

På et seminar om miljøvennlige materialer i Næringslivets Hus i Oslo, bidro flere ressurspersoner til å opplyse en forsamling på rundt 60 bransjefolk om hva som ligger i substitusjonsplikten og andre bestemmelser man må forholde seg til som byggherre, prosjekterende eller utførende entreprenør.

 

Farlig avfall

Miljødirektoratets Pia Sørensen ga en orientering om substitusjonsplikten og hvilke følger den får for aktører i bransjen. Gode tips om hvor man finner nødvendig informasjon ga hun også.
Miljødirektoratets Pia Sørensen ga en orientering om substitusjonsplikten og hvilke følger den får for aktører i bransjen. Gode tips om hvor man finner nødvendig informasjon ga hun også.

Ingeniør Pia Sørensen fra Miljødirektoratet ga til beste om nettopp substitusjonsplikten, samt behandling av farlig avfall og hvordan man kunne finne ut om hva som var klassifisert som farlig. Hun kunne fortelle at vi har en egen liste i Norge over farlige kjemikalier, Prioritetslisten. Dessuten har EU to; kandidatlisten med 138 stoffer per mai i år, og godkjenningslisten.

Det var dessuten en lang rekke andre regler og bestemmelser omkring farlige stoffer som man må forholde seg til som aktør i byggebransjen. Pia Sørensen anbefalte regelhjelp.no for å finne fram. Miljødirektoratet har også selv en egen nettside om farlig avfall.

 

Ansvarsfordeling

Substitusjonsveilederen er utarbeidet av miljørådgiver Eirik Wærner i Hjellnes Consult i samarbeid med en rekke andre eksperter på området. Den gir en oversikt over de ulike aktørers ansvar, som byggherren, den prosjekterende og entreprenøren. Sistnevnte har ansvar for blant annet å innhente opplysninger om og sørge for at produkter som blir kjøpt inn tilfredsstiller funksjonskravet i beskrivelsen. Entreprenøren har også et selvstendig ansvar for å vurdere substitusjonsplikten og dokumentere at dette en gjennomført.

Wærner pekte på den enkle måten å velge riktig på, ved å benytte produkter som er svanemerket eller ha EUs miljøblomst, eventuelt andre godkjente merkeordninger. Hvis man velger andre produkter uten slik merking, er man selv ansvarlig for å dokumentere at de er i henhold til kravene, og der trakk han fram et stort flytdiagram som viste gangen i en slik prosess. Den bekreftet nødvendigheten av miljørådgivere som Wærner.

På seminaret i regi av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien, fikk også en rekke produsenter presentere sine produkter, både i korte innlegg fra talerstolen og i en egen utstilling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *