Disse rester av en gammel stall er nå behørig målt opp og tegnet, og skal danne grunnlaget for en gjenoppbygging der bare de beste stokkene fra originalen vil bli brukt igjen, mens resten erstattes med nytt, tilvirket på originalt vis med bruk av øks.

Gammel stall gjenskapes på Folkemuseet

Skjøre rester av en stall fra rundt 1850 er utgangspunktet for gjenoppføringen som nå har begynt på Norsk Folkemuseum i Oslo. Et toåring prosjekt skal gjenskape stallen funnet på Heimtveiten i Bykle i Setesdal i Aust-Agder.

Tømrer Magnus Wammen ved Bygningsantikvarisk avdeling på museet forteller at nedbrytning av tømmeret var kommet langt allerede da Folkemuseets daværende arkitekt Arne Berg samlet inn stallen på 1960-tallet, og at det meste vil bli skiftet ut med nytt.

 

Økt kunnskap

Prosjektet som startet opp i fjor, skal også bygge og formidle kunnskap, blant annet gjennom en egen blogg. Allerede er det holdt flere seminarer der tradisjonshåndverkere og andre har bidratt med kunnskap om byggeteknikk, verktøy og verktøybruk, materialkunnskap og mer som er av betydning for å reise stallen tilnærmet slik den var opprinnelig.

Stallen skal settes opp på Setesdalstunet på Folkemuseet, et rekketun med to bruk innenfor samme gård og med dobbelt opp av alle bygninger, med uttak for stallen, som det nå også vil bli to av.

– Vi har her valgt ikke å felle inn nytt bare på de delene av laftestokkene der råten har ødelagt mest, men skifter hele stokker, slik at det ikke blir et lappeteppe av nye innfelte stokker i det gamle. Slik får vi en mer autentisk opplevelse av hvordan det har sett ut opprinnelig, forteller Wammen.

 

Øksespor

Tømrer Henning Jensen svinger øksa og hogger til en av de nye laftestokkene som skal skiftes ut på den gamle stallen fra Setesdal.
Tømrer Henning Jensen svinger øksa og hogger til en av de nye laftestokkene som skal skiftes ut på den gamle stallen fra Setesdal.

Hvilke verktøy som benyttes er svært viktig for sluttresultatet, da ulike økser setter ulike spor på laftestokkene. Det ble funnet en gammel øks som trolig er brukt ved byggingen av den originale stallen på Heimtveiten, og denne har smeden Øystein Myhre i Sandefjord laget en tro kopi av, som benyttes i arbeidet med stallen.

På prosjektets blogg ligger det en 50 minutter lang film fra Myhres smie, samt mye annen informasjon om prosjektet. Nå ligger det ute informasjon om et lafteseminar 17.–19. april, hvor torsdag 18. april er byr på et skravleseminar åpent for alle, mens dagen før og etter er praktisk rettet og forbeholdt tømrerne på Folkemuseet.

Bloggen om gjenskapingen av stallen finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.