Ingen sentrale tillegg er nødvendig for å sikre kjøpekrafta mener NHO foran årets lønnsoppgjør. LO vil løfte lavtlønte. (Illustrasjonsfoto)

Kjøpekrafta sikret allerede

Med et såkalt overheng på 1,25 prosent etter fjorårets lønnsoppgjør og en beregnet prisstigning på 1,5 prosent, mener NHO at lønnstakernes kjøpekraft allerede er sikret uten sentrale tillegg. LO vil løfte de lavtlønte og snakke pensjon ved årets lønnsoppgjør.

I dag overleverer LO sine krav i årets mellomoppgjør til NHO. LO ser at deler av næringslivet sliter, men også at andre bedrifter går meget godt, og denne todelingen er utfordrende innrømmer LO-leder Roar Flåthen.

 

Intet sentralt

Der det er åpning for lokale lønnsforhandlinger vil NHO at det ikke skal gis sentrale tillegg i år. Samlet årslønnsvekst skal være mindre enn i fjor, mener NHO.

I fjor fikk arbeidstakerne i snitt 3,2 prosent i reallønnsvekst viser tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene.

I en NTB-melding sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO at den relative timelønnskostnaden i Norge ligger 61 prosent over våre handelspartnere.

– Noe av dette kan forklares med høyere produktivitetsnivå og gunstige bytteforhold, men også høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn blant våre handelspartnere. Dette gjør oss sårbare, sier Skogen Lund.

NHOs vurdering av norsk næringsliv foran årets lønnsoppgjør kan lastes ned fra BNLs nettsider.

 

 Tar hensyn

– Vi skal ta hensyn til at deler av norsk arbeidsliv ikke går så bra. For mange er oppsigelser og nedleggelser et faktum. Den situasjonen skal vi ta med oss. Det som er komplisert er at det går veldig bra i de andre bransjene, sier Roar Flåthen i LO til nettstedet FriFagbevegelse.no.

Mot NHOs vilje så ønsker Flåthen å begynne en diskusjon om den private pensjonsordningen. LO ønsker en kollektiv løsning, ikke individuell som de fleste i privat sektor har i dag. LO mener dette er en dyr løsning som er kostbar å forvalte, og mener at både arbeidstakere og arbeidsgivere vil tjene på en kollektiv forvaltning.

Ifølge VG er det nå sentral kilder i NHO som åpner får å drøfte pensjonsspørsmålet med LO, mot at de avstår fra lokale lønnskrav.

Kommenter

Del denne artikkelen