Starte bedrift: Fra tomme hender til 120 ansatte

Allerede som tømrerelev i tenåra, hadde Ivar Rune Ansnes en medelev med seg som betalt ansatt på en byggejobb. Noen år seinere startet han egen bedrift som nå er blitt et konsern med 120 ansatte, og har flere prominente personer i kundeporteføljen.

– Det beste rådet jeg fikk med meg hjemmefra, var at jeg måtte stå på og jobbe hardt. Det kombinert med et ønske om å være bedre enn andre i det jeg leverer, og måten jeg og de ansatte oppfører oss overfor kundene, er det som har ført meg dit jeg er i dag, sier Ansnes som runder 50 omtrent når dette kan leses i bladet.

 

Bygde familiens hus

– Hjemme på gården i Sunndal ble det tidlig krevd at jeg var med og jobbet. Som 14-åring var jeg med på å bygge opp igjen familiens fjøs og hus etter en brann, så var jeg med på byggedugnad på huset til en nabo. Det var harde krav den gangen fordi jeg som de fleste andre på min alder ville være med på sport og lek. Men kravene om å jobbe hardt, har vært viktige for meg siden, fastslår Ansnes.

– Andre ting kommer naturlig når en er nysgjerrig, arbeidsom og har en faglig trygghet i bunnen, mener han.

 

Verktøykasse og tomme hender

Han startet egen virksomhet i det små, så å si med to tomme hender og ei verktøykasse som eneste startkapital. Ansnes startet med kunder i Oslo vest, og i nabokommunene Bærum og Asker. Unggutten hadde ikke engang noen kjente som han kunne stole på, men ga seg ut i et marked som ble regnet som kravstort, og som til og med kunne mistenkes for å ville lure en landsens gutt.

– Jeg reiste til østlandsområdet for å komme nærmere der hvor jeg mente nyhetene i næringen først ville komme, og flyttet til Oslo etter en interessant jobb hos en annen gründer, Haakon Tronrud i Tronrud Bygg, forteller han. Haakon var en seriøs kar, men heller ikke hans bedrift var så stor den gangen, tidlig på 1980-tallet.

 

Hyttekunder i Oslo

Da jeg dro videre til Oslo, hadde jeg bygd hytter på Norefjell for kunder fra Oslo, og det ga grunnlag for å etablere meg i Oslo vest.
– Kunne i Byggmesterforbundet og lokalforeningen i Oslo bistå en ung etablerer med råd og hjelp?

– Både i forbundet og foreningen møtte jeg mange som hadde gjort det bra og som drev godt. Vi møttes på kurs og i sosiale sammenhenger. Flere av dem var gode å snakke med, og utveksle erfaringer med.
Råd og hjelp følte jeg likevel ikke at jeg fikk der.

Blant medlemmene var det toneangivende personer som tvert imot nesten advarte meg mot å starte virksomhet for meg selv den gangen, da landet opplevde et boligkrakk for første gang siden krigen.

 

Mulighet for positive

– Jeg tror den negative holdningen trigget mer enn stoppet meg fra å gå videre med egen bedrift. Siden så mange var negativt innstilt, mente jeg det måtte være plass til en som tenkte positivt, og at nettopp en positiv innstilling kunne gi meg muligheter til å tjene penger likevel. Det var mange og store prosjekter i byen, og det var mange som konkurrerte om jobbene, men det var også både de dårligste og de flinkeste som opererte der, så det ga meg muligheter. Det måtte gå an å finne sin plass, og levere kvalitet som jeg ville få betalt for, mente jeg.

 

Nyttig teknisk fagskole

– Andre sier mesterutdanningen var til god hjelp i starten?

– For meg var det mer hjelp i å ta teknisk fagskole – og hva jeg har lært i livets skole. Mesterbrevet tok jeg som privatist, og mener nå som da at den utdanningen ville hatt større verdi om den lå under teknisk fagskole.

 

Lære av feil

– Var det feil du gjorde i starten som du har lært mye av?

– Jeg gjorde selvsagt mine feil, og ser at de var lærerike, men husker bare én jobb som jeg nok lærte litt av. Det handlet om å skifte vinduer for borettslaget vi bodde i på Ullern. Jeg var med i styret og kunne vel sies å sitte på begge sider av bordet. Men jeg var så redd for ikke å opptre formelt riktig at anbudet mitt ble svært gunstig for borettslaget, mens jeg selv tjente langt mindre på den jobben enn jeg normalt ville gjort.

 

Trenger mange år

25 år er kort tid når en ser tilbake på dem, og Ansnes´ entreprenør- og tømrermesterfirma hadde drevet ganske smått i mange år, før det utviklet seg raskt i den retningen det nå er med seks håndverksvirksomheter i samme konsern.

– Jeg tror det gikk 10 år før jeg første gang følte at jeg hadde fordel av å ha drevet en stund, sier han.
– Ja, jeg kunne sikkert ha drevet videre i samme målestokk i mange år, om jeg ikke hadde bestemt meg for noe annet. Jeg ville satse på firma og familien, og gikk ut av verv jeg hadde hatt blant annet i Byggmesterforbundet for å konsentrere meg om egen virksomhet.

I 2007 kjøpte Ansnes fem bedrifter som firmaet hadde samarbeidet med.
– Alle var gode gründervirksomheter, men jeg mente jeg kunne tilføre dem noe når det gjaldt systemverdier og ledelse, sier han.

 

Lære av kunder

– Krevende kunder har lært meg mye, fortsetter Ansnes.
Han har flere kjente navn i porteføljen. Det store prosjektet på Konglungen for Kjell Inge Røkke, er ett av de mest omtalte.

– Kundene representerer ulike bransjer og næringer, og har lært meg mye gjennom møter og samtaler, slår han fast.

 

Ansnes´ gode gründerråd

Sørg for skikkelig faglig ballast, gjennom utdanning, forskjellige oppdrag, og i kontakt med faglig sterke kolleger
Jobb hardt
Vær tålmodig. En bedrift som kan tåle motbør, bygges over lang tid, ofte flere år.

 

 

Fakta: Ansnes Gruppen

Startet av Ivar Rune Ansnes som tømrermesterfirma for 25 år siden.
Kontor i Asker.
Seks underselskaper innen ulike faggrupper: Entreprenør, rørlegger/VVS, elektro, mur, grunnarbeider og snekkerverksted.
Totalt 120 ansatte.

 

Les også: Språk viktig for stabilitet i arbeidsstokken

Tema våtrom: Liten, krevende oppskrift

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.