Per Jæger frykter for den framtidige byggingen med det strengere kravet om fem prosents garati ved bygging av nye boliger, en garanti som vil bygge seg opp over de fem år den skal gjelde.

Garantikrav stoppet bygging

Et rekkehusprosjekt i Oslo er stanset fordi byggmesterbedriftene som skulle bygge ikke kan stille med nødvendig garanti slik Bustadoppføringsloven krever. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening frykter at bedrifter uten mye egenkapital ikke vil kunne bygge.

Rekkehusene som skulle oppføres i Obos-regi ble rekorddyre med 65.000 kroner kvadratmeteren, og boligselskapet trakk prosjektet fra markedet rett før salgsmøtet skulle holdes.

 

5×5 prosent

I Bustadoppføringsloven er det krav om at utbyggeren skal garantere for fem prosent av de prosjekterte kostnadene i fem år framover, mot tre prosent i to år tidligere. For et firma som bygger kontinuerlig betyr det at femprosentkravet vil komme på hvert nytt prosjekt man bygger, slik at det etter fem år vil bygge seg opp til 25 prosent av den årlig omsetningen. Foreløpig har den nye bestemmelsen kun virket i to år, så den fulle tyngden av kravet har ennå ikke slått inn.

– Dette kravet til egenkapital vil dukke opp som en stor utfordring framover, sier Per Jæger til Dagens Næringsliv. – Mange prosjekter vil stanses, boligprisene vil skyte i været og dette kommer til å bli et større og større problem, tror Jæger.

 

Fare for juks

– Man klarer kanskje fem prosent, men akkumulert over fem år blir det 25 prosent krav til egenkapital, hvilken annen bransje er det som har det så strengt, spør Per Jæger.

Han tror noen vil ty til juks for å komme rundt kravet.

– Jeg er livredd for at flere huskjøpere velger å ikke få stilt sikkerhet. At entreprenøren driver med juks og fanteri, sier Jæger. – Det er bare å si at man har stilt sikkerhet, så viser man ikke garantibevis. Det kan være redningen for noen. Men hvis firmaet da går over ende, så har man ikke noe penger å hente, utdyper Per Jæger i Dagens Næringsliv.

 

Engangskostnad

I stedet for å bruke bedriftens egenkapital til å oppfylle garantikravene, er det mulig å kjøpe en garanti eller sikkerhetsstillelse gjennom et forsikringsselskap. Ved å betale inn en engangssum, hefter ikke bedriften for garantien overfor huseieren. Les mer i Byggmesteren nummer 11, nå under utsendelse, om hvordan Byggmesterforsikring kan gjøre dette.

 

Rettelse 01.11.2012:

Daglig leder Bjørn Schem i Mesterhus Oslo AS opplyser til redaksjonen at det hadde blitt en feil i Dagens Næringslivs beskrivelse av garatistillelsen ved det over omtalte rekkehusprosjektet. I følge Mesterhus Oslo forholder det seg slik:

Aktørene klarte å stille sikkerhet gjennom Byggmesterforsikring på 10 prosent av kontraktsbeløpet, bekreftet med kopi av garanti.

Obos Nye Hjem AS ønsket i tillegg til lovpålagt sikkerhetsstillelse en morselskapsgaranti fra eierne. Det ønsket ikke eierne å gjøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *