Trond Haavik i Segel mener den som driver rehabilitering må hjelpe huseierne til å se potensialet for energieffektivisering. (Foto: Husbanken)

Stort potensial for energieffektivisering

– Det er et stort potensial for rehabilitering til mer energieffektive boliger. I dag er det nesten ingen aktører som tilbyr totalløsninger som håndterer alle prosesser ved en slik rehabilitering, sier Trond Haavik i Segel.

– Det er rett og slett en ”missing link” mellom boligeieren og en mangfoldig tilbudsside, sier Haavik i en pressemelding fra Husbanken.

Han har deltatt i prosjektet «One Stop Shop» og «Successfamilies» som har analysert ulike tilnærminger til markedet for rehabilitering til energieffektive bygg.

Flere av resultatene fra disse prosjektene skal presenteres under passivhuskonferansen i Trondheim 21. til 23. oktober

 

For komplekst for eierne

– Vårt inntrykk er at kjøpere av nye boliger har fokus på energieffektivitet ved kjøp, men i eksisterende boliger er markedet for oppgradering mer komplekst. Eneboligeiere som ønsker å få gjennomført en oppgradering av boligen, har mange aktører å forholde seg til, alt fra en finansieringsinstitusjon til elektrikeren, sier Haavik.

 

Slo til på forslag

Han mener at mange boligeiere ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hva som er de riktige tiltakene. For å få et markedsgjennombrudd for rehabilitering til mer energieffektive bygg, er det tilbydersida som må utvikles.

Som eksempel viser han til et prosjekt i Nordfjordeid. Boligeieren fikk betraktelig større interesse for å sette i verk energieffektiviserende tiltak da han var blitt forklart hva han kunne gjøre og hvilket potensial for energieffektivisering som lå i boligen.

 

Vurdere hele tilstanden

Haavik mener at det viktigste for huseierne er at det foreligger en helhetlig tilstandsanalyse av boligen. 
-Da tror jeg mange vil gå bort fra enkelttiltak for eksempel installasjon av varmepumper som bare utsetter en mer helhetlig rehabilitering.

 

Les hele pressemeldingen hos Husbanken

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen