Stort potensial for energieffektivisering

– Det er et stort potensial for rehabilitering til mer energieffektive boliger. I dag er det nesten ingen aktører som tilbyr totalløsninger som håndterer alle prosesser ved en slik rehabilitering, sier Trond Haavik i Segel.

– Det er rett og slett en ”missing link” mellom boligeieren og en mangfoldig tilbudsside, sier Haavik i en pressemelding fra Husbanken.

Han har deltatt i prosjektet «One Stop Shop» og «Successfamilies» som har analysert ulike tilnærminger til markedet for rehabilitering til energieffektive bygg.

Flere av resultatene fra disse prosjektene skal presenteres under passivhuskonferansen i Trondheim 21. til 23. oktober

 

For komplekst for eierne

– Vårt inntrykk er at kjøpere av nye boliger har fokus på energieffektivitet ved kjøp, men i eksisterende boliger er markedet for oppgradering mer komplekst. Eneboligeiere som ønsker å få gjennomført en oppgradering av boligen, har mange aktører å forholde seg til, alt fra en finansieringsinstitusjon til elektrikeren, sier Haavik.

 

Slo til på forslag

Han mener at mange boligeiere ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hva som er de riktige tiltakene. For å få et markedsgjennombrudd for rehabilitering til mer energieffektive bygg, er det tilbydersida som må utvikles.

Som eksempel viser han til et prosjekt i Nordfjordeid. Boligeieren fikk betraktelig større interesse for å sette i verk energieffektiviserende tiltak da han var blitt forklart hva han kunne gjøre og hvilket potensial for energieffektivisering som lå i boligen.

 

Vurdere hele tilstanden

Haavik mener at det viktigste for huseierne er at det foreligger en helhetlig tilstandsanalyse av boligen. 
-Da tror jeg mange vil gå bort fra enkelttiltak for eksempel installasjon av varmepumper som bare utsetter en mer helhetlig rehabilitering.

 

Les hele pressemeldingen hos Husbanken

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.